Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Rekordhøy omsetning i den norske fornybarnæringen

2022 var nok et rekordår med 70 milliarder kroner i omsetning for leverandørindustrien i den norske…

24. november 2023

Næringsparker kan bidra med mye solenergi

En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh…

16. november 2023

Bistår i utvikling av fornybart energisystem i Antarktis

Multiconsult skal bistå Statsbygg i utvikling av et fornybart energisystem for Troll forskningsstasjon i Antarktis. I…

8. november 2023

Håkon Duus ble «Årets unge rådgiver»

Batteri- og solekspert Håkon Duus ble tirsdag kåret til "Årets Unge Rådgiver", i regi av Rådgivende Ingeniørers…

24. oktober 2023

Ny rapport: Utbygging av mye lønnsom solkraft forutsetter tiltak

En fersk rapport viser at det er et stort potensial for solkraft fra bygg i Norge,…

13. oktober 2023

Multiconsult bidrar i realisering av kraftforsyning til Yggdrasil

Multiconsult er valgt som rådgiver for Aker BP i forbindelse med utbygging av kraftforsyning fra land…

2. oktober 2023

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.