Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Stort potensial for solkraft i Møre og Romsdal

Solcelleanlegg på bygg og utvalgte ledige landarealer i Møre og Romsdal har potensialet til å produsere…

17. januar 2023

Finnøy kan bli selvforsynt med fornybar energi

En fersk rapport fra Multiconsult konkluderer med at det i løpet av få år er mulig…

28. desember 2022

Jølstra kraftverk tatt i bruk

I slutten av november var det offisiell åpning av Jølstra kraftverk, ett av de største vannkraftverkene…

21. desember 2022

Skal bidra til elektrifisering av 1500 landsbyer i Tanzania

Multiconsult og Norplan Tanzania er tildelt kontrakt med Tanzania Rural Energy Agency (REA) for bistand i…

1. desember 2022

Sterk vekst i fornybarnæringen

2021 ble nok et rekordår for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, med en vekst på 12…

21. november 2022

Lanserer veileder for bygging av solkraftparker i Norge

Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen…

14. november 2022

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.