Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Multiconsult og Argeo inngår samarbeid om marine kartleggingstjenester

Multiconsult og Argeo har inngått et strategisk samarbeid for å øke kvaliteten på grunnundersøkelser og forbedre…

11-01-2021

Skal vurdere damsikkerheten i Latvia

Multiconsult har vunnet oppdraget med å vurdere sikkerheten til de hydrotekniske strukturene i Daugava River vannkraftprosjekter…

22-12-2020

Etablerer framtidsrettet batteripark på Svalbard

For å gi sikrere strømforsyning samt reduserte kostnader og klimautslipp på Svalbard har Lokalstyret besluttet å…

21-12-2020

Solkraft på bygg kan gi strøm til hele Norge

Norsk solkraftbransje kan produsere nok strøm til alle landets husholdninger innen 2030. Samtidig har bransjen et…

08-12-2020

Multiconsult vert for Solkonferansen 2020

Multiconsult er hovedsponsor og vert for Solkonferansen, Powered by the Sun, som arrangeres av Solenergiklyngen 8.-…

03-12-2020

Sikrer strømforsyning for framtidens kraftbehov

Multiconsult skal prosjektere nye Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune på oppdrag for Statnett. Transformatorstasjonen skal sikre…

26-11-2020

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.