Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Studenter løser spennende prosjekter i sommer

I løpet av sommeren skal 113 engasjerte studenter planlegge sykehusbygg, utvikle internasjonale vannkraftløsninger, utrede byutvikling og…

14. juni 2024

Multiconsult styrker markedsposisjonen

Multiconsult overtar Sitepartner AS og styrker selskapets posisjon inn mot gjennomføringsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Med…

5. juni 2024

Multiconsult åpner kontor i Hammerfest

På bakgrunn av økt aktivitet i regionen åpner nå Multiconsult kontor i Hammerfest. Multiconsult er engasjert…

15. mai 2024

Studie om bærekraft av kraftnett til havs

Multiconsult skal det neste halvåret gjennomføre en studie om bærekraft for kraftnett til havs på oppdrag…

14. mai 2024

Ti år med vellykket kapasitetsbygging i Zanzibar

I mars ble det avholdt en høytidelig avslutning av et 10-årig prosjekt som Multiconsult har ledet…

18. april 2024

Multiconsult arbeider videre med elektrifisering av Hammerfest LNG

Multiconsult er tidligere tildelt kontrakt for prosjektering av nettilknytning for elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya.…

1. mars 2024

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.