Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Dam Fiskevatn vant Damkrona

Den Norske Damkomiteens hederspris, Damkrona 2021, er tildelt Fiskevatn i Samnangervassdraget. Dammen eies av Eviny Fornybar…

14. januar 2022

Flere arter på Rødlista

Antallet arter som vurderes som truet i Norge har økt betydelig de siste seks årene, og…

24. november 2021

Ny rekord i norsk fornybarnæring

Den norskbaserte fornybarnæringen passerte for første gang 50 milliarder NOK i total omsetning, og vokste med…

22. november 2021

Bygningsintegrerte solceller kan gi nullenergibyer

Å bruke solceller som byggemateriale, såkalte bygningsintegrerte solceller i fasader og tak, er både lønnsomt og…

13. november 2021

Gode debatter på Arendalsuka

Sammen med andre partnere var Multiconsult med å avholde ni debatter og seminarer på Arendalsuka. Her…

20. august 2021

Ønsker strengere krav for å redusere vannlekkasjer

I en ny rapport fra en gruppe sommerjobbstudenter i RIF-firmaene anbefales det at staten tar et…

4. august 2021

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.