Ytre Vikna |

1/3

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Multiconsult Vindkraftverk LillesandGrimstad Foto: Multiconsult

2/3

Vindkraftverk Lillesand, Grimstad | Foto: Multiconsult

Multiconsult Vestfjella Prosjekt Kjølen Vindkraftverk, Aremark. Oppdragsgiver HavgulcleanenergyAnsvarlig EnergiOslo

3/3

Kjølen Vindkraftverk, Aremark |Foto: Multiconsult

Vindkraft

Med over 100 års erfaring innen rådgivning og prosjektering av energianlegg både nasjonalt og internasjonalt har Multiconsult opparbeidet bred kunnskap og erfaring - og tilpasset dette til den teknologiske utviklingen.

Multiconsult har siden 1990 målrettet  byggetopp innen vindkraft. Med  bakgrunn og erfaring fra tilgrensende industrier var dette en naturlig utvikling for selskapet.  Multiconsult besitter i dag betydelig kompetanse og referanser på området.

Selskapets rådgiver har sterk kompetanse innen marked, forretningsutvikling og økonomi i tillegg til teknisk forståelse av vindkraft. Hensynet til miljøet står sentralt i Multiconsult sine oppdrag. Selskapet har ekspertise og bred erfaring innen miljøfaget, noe som trekkes aktivt med i planlegging og utførelse av oppdrag. Multiconsult tilbyr blant annet tidligfaserådgivning, mulighetsstudier, markedsstudier- og strategier, konsekvensutredninger, due diligence, detaljprosjektering, kontrahering og byggeledelse.