Visuell profil

I 2013 besluttet Multiconsult å utarbeide ny visuell identitet for selskapet. Vår tidligere profil hadde tjent oss godt i mange år, men tiden var inne for modernisering av merkevaren. Informasjon om visuelle profil og riktig bruk av denne har vi samlet i en webbasert designguide.

Designguiden finner du her.

Om vår visuelle profil

Utgangspunktet for arbeidet med å skape en ny visuell profil ligger i det arbeidet som ble uført i utviklingen av 3-2-1, vår nye strategi frem mot 2017. Et team fra Multiconsult og eksterne samarbeidspartnere ble etablert for å utarbeide forslag til en ny visuell identitet for selskapet. Innledende workshops med moodboards ble gjennomført og flere mulig stilretninger ble vurdert før vi landet på et uttrykk vi alle følte var riktig. Dette la grunnlaget for en omfattende og spennende prosess med å skape vår nye profil.

Første oppgave ble å utarbeide ny logo. Tre ulike forslag ble presentert og allerede fra første stund var det ett forslag som stakk seg ut som en åpenbar sterk kandidat. Etter nøye vurderinger ble de andre forslagene forkastet og denne logoen besluttet som Multiconsults nye logo.

Logoen vår er en enkel, typografisk logo. Den har høy lesbarhet, et unikt snitt og er tidløs i sin enkelhet. Logoen inneholder to farger. Oransje og grå. Det grå symboliserer vår faglige tyngde, mens det oransje symboliserer det menneskelige – våre ansatte. Legger du merke til i’en i logoen ser du at den har et skrapt snitt i foten. Snittet er nøyaktig 59,92 grader. Dette er Oslos breddegrad og hvor vår historie startet for mer enn hundre år siden. En liten kurositet knyttet til samme tall er at dette er omtrent hvor mye av månen som er synlig fra jorden i prosent.

Et bærende element i vår grafiske profil er et grid bestående av triangler. Triangelet har et snitt på 59.92 grader og er den delen av i’en i logoen vår som er fjernet. Der logoen vår symboliserer konsernet, symboliserer triangelet våre ansatte – spydspissene.