Hvorfor er det viktig for oss å tenke større?

Multiconsult medarbeidere muliggjør fantastisk verdiskaping hver eneste dag. Det er derfor vi også oppfordrer våre medarbeidere å ta med seg et litt annet perspektiv inn i møter med kunder og samarbeidspartnere. For oss er ikke Tenk Stort. en fysisk betraktning, men et tankesett for å øke reell verdiskaping og kundeverdi i våre prosjekter.

I Multiconsult har vi som mål å hele tiden gjøre samfunnet og omgivelsene våre bedre – og mer rustet for å løse fremtidens behov. Derfor utfordrer vi grensene for hva som er og bør være, gjennom å hele tiden finne bedre løsninger for samfunnet, både i dag og i morgen. Måten vi løser dette på, er å tenke stort.

Verden i endring

Verden og samfunnet rundt oss endrer seg raskere og raskere. Det gjør at vi ikke kan lene oss på fortiden alene når vi skal prøve å forstå fremtidens behov. Det stiller nye og ukjente krav til hvordan vi i Multiconsult jobber. Hvordan vi angriper og løser alle små og store oppgaver i hverdagen, enten det dreier seg om å tegne et nytt bygg, prosjektere en ny bro, planlegge en ny gangvei eller utvikle en ny bydel.

Det er ingen av oss som vet hvordan fremtiden ser ut. Fremtiden har ikke skjedd enda. Den er enda ikke skapt. Men vi vet at vi som samfunn og mennesker vil leve, fungere og samhandle på andre måter enn vi gjør i dag. Vi vet også at fremtiden starter i våre hoder.

Annet tankesett

Når verden rundt oss endrer seg raskt, vil vi ikke stå stille eller fortsette å gjøre ting på samme måte som før. Vi vil hele tiden utfordre oss selv, tørre å tenke nye tanker og sette oppgavene våre i et større perspektiv.

Dette kan vi. Vi har gjort det siden 1908. Det ligger i vår historie, kultur og vår ryggrad. Alle som jobber i Multiconsult er ikke bare blant de beste i sine felt faglig, men deler vår visjon om å sette alt vi gjør i et større perspektiv.

For oss handler det derfor ikke om å bygge en ny bro. Det handler om hvordan vi bedre kan koble samfunnet sammen. For oss handler det ikke om å bygge en ny sykkelvei. Det handler om hvordan vi kan sørge for at barna kommer trygt til skolen hver dag. For oss handler det heller ikke om å bygge en effektiv jernbanestasjon, men om hvordan vi kan skape bedre og mer miljøvennlig mobilitet for dagens og fremtidens innbyggere. slik at samfunnet får enda bedre sjanser til å nå de viktige klimamålene.

Det er når vi tør å ha et litt annet perspektiv på oppgavene våre, at vi oppnår høyere verdiskapning for våre kunder og samfunnet – og utvikler løsninger som er rigget for fremtiden. Derfor sier vi både til oss selv, våre samarbeidspartnere og bransjen hver dag: Tenk stort.