Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Digital suksess

Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

LES MER
Tønsbergprosjektet er utropt til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017. Byggherren satte fokus på åpenBIM og industrialisering av byggeprosessen allerede tidlig i prosjektet. Multiconsult og LINK arkitektur har som sentrale deltagere i Cura-gruppen sikret at ambisjonene er blitt realisert.

buildingSMART International

Muliggjør et av Norges største samferdselsprosjekter

Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

LES MER
Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Partene signerte kontrakten 12. september 2017.

Illustrasjon : Fornebubanen

Tatt hverdagslandskapet på alvor

DOGA utmerkelse til Håhammeren

LES MER
Håhammeren bru og turvei ble hedret som et av årets mest inkluderende design- og arkitekturprosjekter. 

Nytt kollektivsystem i Tromsø

Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

LES MER
Erfaringen med Bussveien i Stavangerregionen var utslagsgivende i konkurransen om å få planlegge nytt kollektivsystem i Tromsø.

Yngve Olsen Sæbbe

Nå kan du melde deg på Baneseminaret 2018

Baneseminaret 2018

LES MER
Multiconsult ønsker velkommen til Baneseminaret. Hovedfokuset for årets Baneseminar er digitalisering av bransjen vår. Hva betyr det for oss? Samferdselsministeren, representanter fra BaneNOR, Drammen kommune, Høgskolen i Østfold og RIF er blant årets foredragsholdere.