Hovedkontor

21 58 50 00 Sentralbordet er sommerstengt fra 6. t.o.m. 26. juli

Besøkadresse

Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo

Se kart

Postadresse

Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Fakturaadresse

Multiconsult NorgeAS: 918836519@bscs.basware.com

Multiconsult ASA: 910253158@bscs.basware.com

Johs Holt AS: 921790236@bscs.basware.com