Hovedkontor

21 58 50 00

Besøkadresse

Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo

Se kart

Postadresse

Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Fakturaadresse

Multiconsult Norge AS: 918836519@bscs.basware.com
Multiconsult ASA: 910253158@bscs.basware.com
Fakturamottak – Seksjonsnummer eller Oppdragsnummer
Postboks 18 Økern
0508 Oslo