Strategi

Høsten 2016 lanserte vi vår reviderte strategi 3-2-1 GO som setter retning for konsernets utvikling frem mot 2020. Strategien er ambisiøs og fokuserer både på videre lønnsom vekst og samtidig på å gripe nye muligheter i markedet.

Da vi i 2013 la frem vår 3-2-1-strategi var målene å triple lønnsomheten, doble omsetningen og være den fremste merkevaren i bransjen innen 2017. Disse målene har vi i stor grad realisert. Det var derfor naturlig å revidere strategien og sette nye mål. Det var også helt naturlig å la den videre utviklingen bli en forlengelse av 3-2-1-strategien. Vi skal ikke gjøre så mye annerledes, men vi skal gjøre noen ting mer kraftfullt enn før.

Vi har kalt vår reviderte strategi 3-2-1 GO, hvor GO står for «Growth and Opportunities» (Vekst og Muligheter), mens 3-2-1 illustrerer fundamentet som gjør oss i stand til å realisere våre strategiske ambisjoner frem mot 2020.

Målene i den nye strategien er:

  • 6 milliarder i omsetning i 2020
  • En EBIT- margin på 10 prosent over perioden
  • Økt internasjonal satsning
  • Ett Multiconsult

Som nevnt skal vår videre utvikling baseres på det sterke fundamentet konsernet har bygget opp over tid. Samtidig skal vi også gripe nye muligheter og ta nye posisjoner. I forbindelse med den reviderte strategien har vi derfor pekt ut seks hovedgrep som skal bidra til å realisere målene i 3-2-1 GO:

  • Utvikle multidisiplin virksomhet i Sverige
  • Stegvis internasjonal oppbygging innen fornybar energi
  • Etablere en ledende posisjon innen helsebygg i Skandinavia
  • Ta en ledende posisjon innen urbanisme i Skandinavia
  • Ta en bransjeledende posisjon innen digitalisering i Skandinavia
  • Ett Multiconsult – Videreutvikle konsernet gjennom en samlende bedriftskultur

Den sterke muliggjøringskulturen i konsernet ses på som en av de største suksessfaktorene for å nå strategimålene. Multiconsult har det som trengs for å lykkes; respekterte fagmiljøer, fag-enere, høy kapasitet, god anseelse, solid kundegrunnlag og ressurser til å satse.

 

Hva vi har gjort, er det vi er blitt.
Hva vi gjør, er det vi blir.