Melding om igangsetting av reguleringsarbeid ny ferjekai Lysebotn.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Plan 202404 Detaljregulering av ny ferjekai i Lysebotn.

14-05-2024

Gamle Oslovei 28A, detaljregulering – varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av forslagsstiller Gamle Oslovei 28 Eiendom AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan…

18-04-2024

Detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal – Varsel om utvidelse av planområdet

I henhold til plan – og bygningslovens § 12‐8, varsles det om utvidelse av planområdet for Nye Bodø stamnetterminal (planid: 2022011).

16-04-2024

DETALJREGULERING FOR KRÅKNESET, BØ KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kråkneset i Eidet, Bø kommune (plan-ID…

11-03-2024

Detaljregulering Knutsaåsen omsorgssenter 27/118 mfl. – Begrensa høyring utviding av planområde.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla utviding av planområde til detaljregulering for Knutsaåsen omsorgssenter gnr/bnr 27/118 mfl.…

16-01-2024

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kvednanesvegen 58 – Tau, plan 202303

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan landbase Tau for eiendommene gnr/bnr. 16/38 og…

12-01-2024

Paradis Tunvegen – Begrenset høring utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet til detaljplanforslag id 65020000. Forslagsstiller er Vestland fylkeskommune. Plankonsulent…

10-01-2024

Varsel om oppstart av reguleringsplan postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl. Skålevik i Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 (og § 12-9) vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl.…

30-11-2023

Kunnngjering varsel om endring etter forenkla prosess Reguleringsplan for landbasert oppdrett 111_1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla endring i reguleringsplan for landbasert oppdrett 111/1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune.

Kunngjering om oppstart av reguleringsplanarbeid for Knutsaåsen omsorgssenter

I samsvar med plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla igangsetting av arbeid med detaljregulering for Knutsaåsen omsorgssenter, GNR/BNR 27/118 mfl. PlanID: 202301,…

10-08-2023