Detaljregulering for CO2 terminal Haugaland næringspark og CO2 rørledning

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for CO2 terminal Haugaland Næringspark, og undersjøisk…

21-03-2023

Varsel om detaljregulering for Stad skipstunnel

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel.

20-03-2023

Varsel om endring reguleringsplan for Jentoftbukta, Sør-Varanger kommune

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles herved om oppstart av arbeid med endring av plan 2012015 Jentoftbukta i Sør-Varanger kommune. Tiltakshaver…

20-12-2022

Varsel om oppstart av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, Tromsø kommune

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og § 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, i Tromsø kommune.…

01-12-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

02-11-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

Varsel om oppstart av planarbeid for Nye Bodø stamnetterminal og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, PlanID: 2022011.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av Nye Bodø stamnetterminal. Planområdet omfatter gnr/bnr.: Gbnr…

Varsel igangsetting av arbeid Kjøde næringsområde (PlanID 2022013)

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Kjøde næringsområde og at forslag til planprogram er lagt…

11-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. gnr 9 bnr 302 mfl., Eikelund, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana. Gnr 9 Bnr 302 mfl., Eikelund…

04-10-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 71 m. fl., Mårdalen 33, Reguleringsplan, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Mårdalen 33 gnr. 40 bnr. 71 m.fl.…