Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Storvatnet, Tonnes

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Storvatnet, Tonnes, i Lurøy kommune. Tiltakshaver er Kvarøy fiskeoppdrett,…

18-12-2020

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad, gbnr. 127/91 mfl. PlanID. 46312020006, og høyring av tilhøyrande planprogram

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljregulering for Grøn omstilling…

09-12-2020

Varsel om oppstart av omregulering Storkmarknes kystlandsby, Hadsel kommune

Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med omregulering for Stokmarknes Kystlandsby, på Børøya. Tiltakshaver er Bernh.…

13-10-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis…

24-09-2020

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Trondheim kommune

Detaljreguleringsplan for del av Alette Beyers Veg. På vegne av Trondheim kommune v/Miljøpakken og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og…

14-08-2020

Varsel om oppstart av endring og høring av reguleringsplan – 614 Holstneset i Harstad sentrum

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved omfølgende: Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 614 Holstneset i Harstad sentrum…

27-07-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for plan 517 – Forretning/bensinstasjon – gbnr 9/352, Juvikflaten i Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet igangsettelse av privat detaljregulering for forretning/bensinstasjon på Juvikflaten, gnr.…

10-06-2020

Varsel om utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl., Gamle Kirkevegen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl.,…

17-04-2020

Varsel om mindre reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-14 vert det varsla om mindre reguleringsendring for Lofthus sentrum i Ullensvang kommune. Formålet med…

13-02-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for Årstad, GNR. 159, BNR. 959 mfl., Mindemyren felt S17, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Årstad, GNR.…

30-01-2020