Sponsorater

Multiconsult ønsker å bidra til organisasjoner og stiftelser som arbeider innen veldedighet, miljø, kultur og idrett. Det gjør vi gjennom faste sponsorater. Multiconsult støtter organisasjoner med verdier i tråd med våre egne, som vi mener gjør et viktig arbeid for å gjøre hverdagen bedre og enklere for flere, enten globalt, nasjonalt eller lokalt.

Blinkfestivalen

Blinkfestivalen har siden oppstarten i 2006 vokst til å bli den største sommerskifestivalen i Norge. Hvert år stiller mer enn 100 langrennsløpere og skiskyttere på World Cup-nivå på startstreken i Lysebotn og Sandnes i Rogaland. Festivalen har økt i popularitet for hvert år, og i 2015 var det rekordpåmelding av deltakere. I samarbeid med Alliansloppet og Olaf Skoglunds Minneløp blir Blink Classics en del av en langløpscup på rulleski, kalt «World Classic Tour». I tillegg til de profesjonelle utøverne, deltar også flere tusen barn i ulike konkurranser i Blink Kid camp.

http://www.blinkfestivalen.no/home

Klovneløpet

Klovneløpet er et seks km langt veldedighetsløp hvor hele inntekten dedikeres til Sykehusklovnene ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Sykehusklovnene jobber for at barn innlagt på sykehus skal ha en hverdag fylt med humor, drømmer og fantasi.

https://klovnelopet.com/

Zero

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. ZERO jobber kontinuerlig med å samle kunnskap fra fagmiljøer som skaper klimaløsninger, i tillegg til å spre kunnskap om og engasjement for klimaløsninger til et bredere publikum.

http://www.zero.no/

Ingeniører uten grenser

Ingeniører uten grenser (IUG) er en del av den internasjonale bistandsorganisasjonen Engineers Without Borders (EWB) og er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. EWB-organisasjonene arbeider med å formidle kunnskap om ingeniørfaglig utviklingsarbeid samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, og ulike former for prosjektstøtte. IUG ble etablert i 2011.

http://www.iug.no/

Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Oslo-regionen. Samarbeidet er opprettet som en følge av Oslos visjon om å bli en av verdens ledende miljøbyer, med ambisjoner om å bli en nullutslippsby innen 2050. For å oppnå dette målet er Oslo avhengig av et godt samarbeid med næringsvirksomheter og innbyggere i Oslo og regionen rundt hovedstaden.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/

KLIMA 2050

Klima 2050 er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet. I samarbeid med et konsortium av partnere jobber forskningssenteret med å legge til rette for langsiktig forskning som skal styrke Norges innovasjons- og konkurranseevne innen klimatilpassede løsninger for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene ved klimaendringer.

http://www.klima2050.no/