Multiconsult samarbeider blant annet med MUNCH.

Sponsorater og samarbeidspartnere

Multiconsult ønsker å bidra til organisasjoner og stiftelser som arbeider innen veldedighet, miljø, bærekraft og idrett. Det gjør vi gjennom faste sponsorater og samarbeidspartnere. Multiconsult støtter organisasjoner med verdier i tråd med våre egne, som vi mener gjør et viktig arbeid for å gjøre hverdagen bedre og enklere for flere, enten globalt, nasjonalt eller lokalt.

Blinkfestivalen

Blinkfestivalen har siden oppstarten i 2006 vokst til å bli den største sommerskifestivalen i Norge. Hvert år stiller mer enn 100 langrennsløpere og skiskyttere på World Cup-nivå på startstreken i Lysebotn og Sandnes i Rogaland. Festivalen har økt i popularitet for hvert år. Langløpet Blink Classics en del av en langløpscup på rulleski, kalt «World Classic Tour». I tillegg til de profesjonelle utøverne, deltar også flere tusen barn i ulike konkurranser i Blink Kid camp.

http://www.blinkfestivalen.no/home

Ingeniører uten grenser

Ingeniører uten grenser (IUG) er en del av den internasjonale bistandsorganisasjonen Engineers Without Borders (EWB) og er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. EWB-organisasjonene arbeider med å formidle kunnskap om ingeniørfaglig utviklingsarbeid samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, og ulike former for prosjektstøtte. IUG ble etablert i 2011.

http://www.iug.no/

MUNCH

FI 2021 åpnet nye MUNCH i Bjørvika i Oslo. Multiconsult har vært en sentral aktør i realiseringen av det nye museet, og i forbindelse med åpningen inngikk MUNCH og Multiconsult et samarbeid.

Skift

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjon består av toppledere i over 30 norske virksomheter, og har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som fligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Skift skal være en «gjøretank», der medlemmene selv driver ambisiøse prosjekter fremover, og partnerne ZERO og WWF bidrar med faglig innsikt. Gjennom Skift skal medlemmene blant annet bidra til å øke farten i det grønne skiftet for at Norge skal nå sine klimamål, øke hastigheten på gjennomføring av klimaløsninger i egne virksomheter, spre kunnskap og inspirasjon på tvers av medlemmene og inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet.

https://www.skiftnorge.no/

Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Oslo-regionen. Samarbeidet er opprettet som en følge av Oslos visjon om å bli en av verdens ledende miljøbyer, med ambisjoner om å bli en nullutslippsby innen 2050. For å oppnå dette målet er Oslo avhengig av et godt samarbeid med næringsvirksomheter og innbyggere i Oslo og regionen rundt hovedstaden.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/

KLIMA 2050

Klima 2050 er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet. I samarbeid med et konsortium av partnere jobber forskningssenteret med å legge til rette for langsiktig forskning som skal styrke Norges innovasjons- og konkurranseevne innen klimatilpassede løsninger for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene ved klimaendringer.

http://www.klima2050.no/