Fakturainformasjon for leverandører

Oversikt over ulike typer faktureringsmåter og krav ifbm. leveranse av tjenester til Multiconsult ASA og Multiconsult Norge AS.

EHF fakturering

Multiconsult ønsker primært å få tilsendt fakturaer i EHF-format (e-faktura), og oppfordrer leverandører til å bruke denne fakturametoden for å effektivisere fakturaflyten og redusere behandlingstid. Multiconsults elektroniske fakturaadresse er følgende:

Multiconsult ASA – 910253158
Multiconsult Norge AS – 918836519

Krav til merking

Ut over kravene til salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften er det viktig at:

  • Fakturaen må merkes med bestillers fulle navn
  • Dersom seksjonsnummer oppgis av bestiller, skal dette ligge i eget felt på faktura
  • Fakturaer som gjelder oppdrag/prosjekt bes merket med Multiconsults oppdrags-/prosjektnummer
  • Fakturaen som sendes gjelder kun ett oppdrags-/prosjektnummer
  • Faktura og ev. underbilag ikke stiftes sammen

Bestillers navn må legges inn i feltet «Invoice Attn», eller «BuyerReference» i EHF-filen.

Ved tilleggsmerking med seksjonsnummer (8 siffer), må dette legges inn i feltet «Deres Ref», eller «OrderReference» i EHF-filen. Merk at seksjonsnummer må påføres uten annen tekst.

Oppdrags-/prosjektnummer må legges inn i feltet «Deres Ref», eller «OrderReference» i EHF-filen. Merk at prosjektnummer må påføres uten annen tekst.

Ufullstendige fakturaer

Feil eller manglende merking på fakturaen vil medføre at fakturaen må returneres, og betaling blir forsinket. Multiconsult vil ikke betale renter eller gebyrer på grunn av slike forsinkelser.

Faktura på e-post

Hvis dere ikke har mulighet til å sende fakturaer i EHF-format kan faktura sendes som PDF vedlagt i e-post til følgende adresse:

Multiconsult ASA:                              910253158@bscs.basware.com
Multiconsult Norge AS:                     918836519@bscs.basware.com

Det er krav om at det kun leveres én fil pr. faktura (faktura inkl. vedlegg), samt en faktura pr. e-post. NB! Merk at det kun er maskinell behandling av e-post til denne adressen, og derfor skal det kun sendes fakturaer eller kreditnotaer – ikke andre dokumenter eller henvendelser.

Faktura per post

For leverandører som ikke har mulighet til å sende oss faktura på EHF-format eller via e-post, skal følgende fakturaadresser benyttes:

FirmanavnMulticonsult ASAMulticonsult Norge AS 
AdressePostboks 17, ØkernPostboks 18, Økern 
Postnr/Sted0508 Oslo0508 Oslo     

For eventuelle spørsmål fra leverandører om inngående faktura, ta kontakt på faktura@multiconsult.no

For kunder som har spørsmål om oppdragshenvendelser og utgående fakturering, ta kontakt på oppdrag@multiconsult.no