Foto: Bo Mathisen

Samfunnsansvar

Multiconsult er bevisst sitt samfunnsansvar. Vi lever av tillit og har gjennom mer enn 100 år bygget et omdømme basert på ansvar, skikkelighet og ordentlighet i alt vi gjør. Kunder skal være sikre på de får gode råd, også innen aspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd - og våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre samfunnsansvaret Multiconsult tar.

Multiconsult arbeider målbevisst med samfunnsansvar overfor både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere på en lang rekke områder. Arbeidet skjer i henhold til ISO 26000.

Miljøfyrtårnsertifiserte kontorbygg

Vårt mål er at alle Multiconsults kontorer med mer enn fem ansatte er miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårns krav til mål- og handlingsplaner, samt gjennomføring og rapportering bidrar til utvikling av vår generelle miljøbevissthet, som også kommer til uttrykk i våre oppdrag.

FN’s Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største bærekraft-initiativ. Multiconsult ble medlem i FN’s Global Compact og det nordiske nettverket i 2016. De fleste av FNs 17 bærekraftsmål er relevante for vår virksomhet og støtter opp under Miljøfyrtårnaspektene.