1/2

Multiconsult ble kåret til Årets miljøfyrtårn 2018

Multiconsult - Samfunnsansvar

2/2

Foto: Bo Mathisen

Samfunnsansvar og bærekraft

Multiconsult er bevisst sitt samfunnsansvar. Vi lever av tillit og har gjennom mer enn 100 år bygget et omdømme basert på ansvar, skikkelighet og ordentlighet i alt vi gjør. Kunder skal være sikre på de får gode råd, også innen bærekraftaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd. Våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre samfunnsansvaret Multiconsult tar, samt være i front innen bærekraftig rådgivning og prosjektering.

Multiconsult arbeider målbevisst med bærekraft overfor både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere på en lang rekke områder. Arbeidet skjer i henhold til ISO 26000 og med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål.

Miljøfyrtårn

Multiconsult ble kåret til Årets Miljøfyrtårn for store bedrifter og konsern i 2018. I 2018 var vi første store rådgiverbedrift som ble sertifisert etter nye kriterier for Arkitekter og Rådgivende ingeniører. Vi har jobbet med et internprosjekt «Grønt i oppdrag» som er gjennomført for medarbeidere på fagnivå og oppdrags- og linjeledere. Kompetansenettverkene utvikler veiledere for miljørettet prosjektering som samspiller med BREEAM-systematikken.

Alle Multiconsults kontorer med mer enn fem ansatte skal være miljøfyrtårnsertifisert. Videre har vi en målsetning om at våre fem største kontorer ble BREEAM in use-sertifisert i løpet av 2020. Miljøfyrtårns krav til mål- og handlingsplaner, samt gjennomføring og rapportering bidrar til utvikling av vår generelle miljøbevissthet, som også kommer til uttrykk i våre oppdrag.

LES VÅRE ÅRS- OG BÆREKFRAFTRAPPORTER