Antikorrupsjonsprogram

Multiconsults antikorrupsjonsprogram er forankret i selskapets policy for antikorrupsjon som bygger på selskapets etiske retningslinjer, myndighetskrav og anerkjent praksis.

Multiconsults antikorrupsjonsprogram er forankret i selskapets policy for antikorrupsjon som bygger på selskapets etiske retningslinjer, myndighetskrav og anerkjent praksis. Policyen beskriver Multiconsults holdning til korrupsjon og definerer prinsipper for håndtering av korrupsjonsrisiko.

Dette er operasjonalisert ved hjelp av prosedyrer og verktøy for vurdering av korrupsjonsrisiko, integritetsundersøkelser (Integrity due dilligence) av tredjeparter, som er integrert i selskapets prosedyrer for salg, oppdrag, innkjøp og rekruttering.

Alle som jobber for Multiconsult får opplæring i antikorrupsjon. Opplæringen – som blant annet er basert på dilemmatrening – skal gi ansatte trening i å kjenne igjen korrupsjonsrisiko og situasjoner som kan sette Multiconsults integritet og avhengighet på spill. Programmet skal gi kunnskap om innholdet i Multiconsults retningslinjer og bakgrunnen for disse, samt hvordan risiko eller hendelser som oppstår skal håndteres.

Opplæringen spenner fra hva korrupsjon er og hvor det kan oppstå, selskapets retningslinjer for å hindre korrupsjon,  til hva den enkelte kan gjøre for å identifisere og håndtere etiske dilemma generelt og korrupsjonsrisiko spesielt. Medarbeidere som jobber i linjen får opplæring i verktøy og metode for styring av korrupsjonsrisiko i salg og oppdrag. Opplæringen har spesielt fokus på å identifisere nødvendige kontrolltiltak.

Multiconsult har utarbeidet en egen «Håndbok for antikorrupsjon» som er en veileder til ansatte i det daglige arbeidet, og som en påminnelse om situasjoner der de må tenke seg ekstra godt om.

Antikorrupsjonsprogrammet forvaltes av Multiconsults Group Compliance Officer. Group Compliance Officer er varslingsinstans for medarbeidere eller andre som får mistanke om eller observerer atferd eller forhold som kan være i strid med selskapets etiske retningslinjer.