Helse, miljø, sikkerhet og natur

I Multiconsult jobber vi for en bærekraftig utvikling for samfunnet og våre kunder. I vår strategi har vi beskrevet at «HMS skal gå foran økonomiske hensyn» og at vi skal tenke «Grønt i alt vi gjør». Dette er viktige mantra for å sikre at bærekraft blir en like naturlig del av vår kultur som faglig kompetanse og utvikling.

For driften av selskapet er vårt overordnede mål å redusere ressursbruken. Det er utarbeidet delmål for energibruk, avfall, innkjøp og reiser, både i oppdrag og til og fra jobb.

Multiconsult skal redusere eget ressursforbruk gjennom å:

  • Øke andel miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter og tjenester med 30%
  • Kildesortere minimum 75% av avfallet
  • Redusere utslipp til luft gjennom å påvirke de ansattes reiser til og fra jobb
  • Øke bruken av videokonferanser og Lyncmøter med 50%
  • Redusere energiforbruket i byggene vi er med 15%

Miljøfyrtårnsertifiserte kontorbygg

I løpet av 2014 er alle Multiconsults kontorer med mer enn fem ansatte miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårns krav til mål- og handlingsplaner, samt gjennomføring og rapportering bidrar til utvikling av vår generelle miljøbevissthet, som også kommer til uttrykk i våre oppdrag.

BREEAM NOR, -Community og -in use

Multiconsult har vært aktivt med i utviklingen av BREEAM–systematikken i Norge, i samarbeid med NGBC (Norwegian Green Building Council) og en rekke andre aktører fra hele byggenæringen. Bergenskontoret vårt er det første BREEAM-bygget klassifisert som Excellent i Bergen og Oslo-kontoret vil bli blant de første kontorene som blir klassifisert i henhold til «in use».

BREEAM – sertifisering er en frivillig klassifiseringsordning av bygg og uteområder, som private bygge- og eiendomsaktører har funnet verdiskapende. Multiconsult har mange sertifiserte BREEAM –rådgivere og -sertifisører.

FN’s Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største bærekraft-initiativ. Multiconsult ble medlem i FN’s Global Compact og det nordiske nettverket i 2016. De fleste av FNs 17 bærekraftsmål er relevante for vår virksomhet og støtter opp under Miljøfyrtårnaspektene.