Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Stor milepel for trygg vannforsyning i Oslo

På mandag startet boringen av tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann fra Holsfjorden og inn…

10. januar 2023

Jølstra kraftverk tatt i bruk

I slutten av november var det offisiell åpning av Jølstra kraftverk, ett av de største vannkraftverkene…

21. desember 2022

Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy

Arealbeslag og naturinngrep er konsekvenser av svært mange utbyggingsprosjekter, og bransjen mangler verktøy som kvantifiserer tap…

19. desember 2022

80-tallsbygg ble moderne og energigjerrig

KLP Eiendoms bygg på Sluppen i Trondheim var slitt og gammeldags. Men etter to år med…

Pris for masteroppgave til Erik Nordahl

Pris for beste Masteroppgave innen vann- og miljøteknikk i 2022 gikk til Erik Nordahl, som til…

8. desember 2022

CO2-utslipp i sykehusbygg kan halveres

Det er mulig å halvere CO2-utslippene ved bygging av nye sykehus bygg ved å fokusere på…

5. desember 2022

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis