Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Fagutredning på havvind

Multiconsult skal gjennomføre fagutredning for virkninger av havvind for visuelle virkninger, landskap og friluftsliv.

5. februar 2024

Multiconsult etablerer seg i Lillestrøm

Multiconsult etablerer seg med kontor i Lillestrøm sentrum for å kunne tilby enda bedre rådgivingstjenester for…

23. januar 2024

− Et økt behov for en snøekspert i framtiden

− Klimaendringene i form av ekstreme snømengder og mer vind, gjør at man i større grad…

22. januar 2024

Karljohansvern i Horten: Multiconsult har bistått i oppryddingen

Hva gjør man når man har et elsket bade- og turområde med både strender og kyststi,…

18. januar 2024

Nytt oppkjøp i Sverige

Multiconsult kjøper det svenske konsulentselskapet VA-Resurs AB. Oppkjøpet bidrar til å styrke Multiconsults svenske datterselskap, Iterio…

16. januar 2024

Best mulig forberedt

Mange norske kommuner merker at klimaendringer fører til varmere, villere og våtere vær. Hydrolog Thea Caroline…

18. desember 2023

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis