Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Brukte byggematerialer gir klimagevinst og millionbesparelse

I åtte større bygg i Oslo og Trondheim er 16 639 byggematerialer vurdert for å se…

8. september 2021

Nasjonal rammeavtale om miljøkompetanse

Multiconsult er tildelt en nasjonal rammeavtale med Forsvarsbygg om tiltak tilknyttet forurenset grunn, miljøkartlegging av bygg/anlegg…

1. september 2021

Industriutslippsdirektivet – krav om dokumentasjon på utslipp

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon på utslipp fra industribedrifter. Det er nå kommet et…

31. august 2021

Gode debatter på Arendalsuka

Sammen med andre partnere var Multiconsult med å avholde ni debatter og seminarer på Arendalsuka. Her…

20. august 2021

Avfall fra nybygg kan halveres

Byggenæringen står for en betydelige andel av Norges avfallsproduksjon. Ledende aktører i næringen mener det er…

13. august 2021

Ønsker strengere krav for å redusere vannlekkasjer

I en ny rapport fra en gruppe sommerjobbstudenter i RIF-firmaene anbefales det at staten tar et…

4. august 2021

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis