Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Fortsetter samarbeidet med Ingeniører Uten Grenser

Ingeniører Uten Grenser leverer ingeniørkunnskap og teknologi til prosjekter i lavinntektsland og organisasjonen markerte nylig 10…

20. januar 2022

Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Over 200 nye rådgivere fra Erichsen & Horgen har blitt en del av Multiconsult etter oppkjøpet…

6. januar 2022

Flere arter på Rødlista

Antallet arter som vurderes som truet i Norge har økt betydelig de siste seks årene, og…

24. november 2021

Bistår i klimatilpasning av kulturminner

Multiconsult skal bistå Riksantikvaren i å finne gode løsninger for å tilpasse kulturminner til nye klimautfordringer.

16. november 2021

Sterke inntrykk

Natt til 30. desember 2020 fikk politiet melding om et kvikkleirskred i boligområdet Nystulia i Ask…

13. oktober 2021

Stort potensial for ombruk av gravemasser

En fersk rapport fra Nordisk Ministerråd tar for seg hvordan masser fra anleggsvirksomhet oppstår og kan…

4. oktober 2021

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis