Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Bitt av basillen

Når konstruksjoner og anlegg til havs og ved kysten skal prosjekteres, blir det stadig viktigere å…

20. juni 2022

Studenter finner framtidsløsninger i sommer

Hele 88 studenter skal over seks uker få prøve seg på store og små prosjekter ved…

17. juni 2022

Har deltatt i realiseringen av nytt Nasjonalmuseum

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo åpner lørdag 11. juni og blir det største kulturbygget i Norden.…

10. juni 2022

Brenner for faget

God kontroll på opprissing av betong har stor betydning for en konstruksjons levetid, funksjonalitet og estetikk.…

30. mai 2022

Tenker utenfor boksen

Når store bølger treffer offshore-konstruksjoner, er det enorme krefter i sving. Jithin Jose (34) er ekspert…

27. mai 2022

Ønsker mer ambisiøse klimakrav i offentlige anleggsprosjekter

Anleggsbransjen bidrar til betydelige klimagassutslipp. Offentlige innkjøp står for rundt halvparten av anleggsvirksomheten i Norge, og…

26. april 2022

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis