Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Flytter til ledende kontorbygg i Trondheim

Det nye kontorbygget ALO på Sluppen i Trondheim er ledende innen bærekraft og helse. Nylig flyttet…

3. mai 2023

Bistår i kvikkleireskred i Flatanger

Multiconsult bistår Trøndelag fylkeskommune i håndteringen av kvikkleireskredet i Flatanger i mars.

28. april 2023

Hederspris til Palmafossen

Palmafossen kraftverk i Voss kommune er realisert under mottoet "Meira kraft, Meira laks". Under Vassdragsteknisk forum,…

20. mars 2023

Stor milepel for trygg vannforsyning i Oslo

På mandag startet boringen av tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann fra Holsfjorden og inn…

10. januar 2023

Jølstra kraftverk tatt i bruk

I slutten av november var det offisiell åpning av Jølstra kraftverk, ett av de største vannkraftverkene…

21. desember 2022

Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy

Arealbeslag og naturinngrep er konsekvenser av svært mange utbyggingsprosjekter, og bransjen mangler verktøy som kvantifiserer tap…

19. desember 2022

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis