1/3

Oversiktsbilde | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Plantegning | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Snitt-tegning | Illustrasjon: Multiconsult

Flomsikring Røyslimoen

Regulering og detaljprosjektering av nytt flomløp gjennom Røyslimoen på Lillehammer.

Dagens elv ligger delvis i kulvert gjennom området og skaper flomproblematikk ved vårflom. Landskapsarkitektens rolle har vært å utforme et velfungerende blågrønt flomløp i samarbeid med hydrolog.

Løsning av oppdrag

LARK har hatt ansvaret for terreng, gang-sykkelveg og oppholdsarealer på området. Snitt og 3d-modellering har vært nyttige verktøy i utformingsprosessen. Regulering og detaljprosjekterings har blitt prosjektert parallelt.

Det har vært viktig å utarbeide gode landskapsmessige prinsipper og regulere tilstrekkelig arealer for gode løsninger tidlig i prosjektet. Landskapsarkitekten har i tillegg til å jobbe med landskapsutforming vært ansvarlig for 3D-modellkoordineringen mellom seks ulike fag.

Våre tjenester

  • Landskapsarkitekt
  • Detaljprosjektering
  • Prosesskodebeskrivelse
  • 3D-modellering
  • Illustrering