Ruacana HHP Namibia Norplan

1/3

Ruacana vannkraftverk i Namibia | Foto: NamPower

A Voung vannkraftverk Vietnam Norplan vannkraft internasjonalt

2/3

A Voung vannkraftverk Vietnam | Foto: Johan Skorve

Neelum Jheelum vannkraftverk Pakistan Foto Norplan

3/3

Neelum Jheelum vannkraftverk Pakistan | Foto: Norplan

Internasjonal virksomhet

I løpet av de siste 40 årene, har Multiconsult vært involvert i prosjekter i over 100 forskjellige land. Vi jobber for tiden med prosjekter i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa.

Fornybar energi

Multiconsult tilbyr et komplett spekter av tjenester, innenfor fornybarnæringen.

Innenfor energiproduksjon er Multiconsult ledende innen planlegging og utvikling av vannkraftverk, vindkraftverk og solkraftverk. Disse dekker alle prosjektfaser fra innledende vurderinger for å støtte under operasjoner og prosjekter som spenner fra store, komplekse anlegg med store undergrunns arbeider.

Multiconsult leverer også tjenester innen overføringslinjer (opp til 400kV), distribusjonslinjer og rutenett forlengelse, elektrifisering, sjøkabler,

I tillegg siter vi på betydelig internasjonal kompetanse og referanser innen Miljø og sosiale studier ifm energiprosjekter, samt økonomiske tidligfase studier og bærekrafts rådgivning

Les mer om markedsområdet Energi og industri.

Energi og industri

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien. Selskapet har flere store prosjekter både onshore og offshore og har solid kjennskap til oppstrøms- og nedstrømsprosjekter. Kompetansen er utviklet i tett samarbeid med norsk og internasjonal olje- og gassindustri og den generelle leverandørindustrien.

I tillegg gir Multiconsult tjenester til et bredt spekter av bransjer, inkludert petrokjemiske anlegg, aluminiumsverk, papir- og gjødselindustrien og avfallshåndteringsoperasjoner.

Multiconsult tilbyr et bredt spekter av tjenester til kundenes mest komplekse utfordringer. Dette inkluderer design og engineering, helse og sikkerhet, prosjektledelse og økonomisk planlegging.

Les mer om tilknyttede selskaper under Datterselskaper.

Avdelingskontorer og prosjekter 

Multiconsult har avdelingskontorer i Zambia, Kenya og Tanzania, i tillegg til flere prosjektkontorer og lokal tilstedeværelse i forbindelse med prosjekter. Vårt nettverk av partnere spenner fra Afrika, Asia, Mellom- og Sør-Amerika, Europa, Midt-Østen til Nord-Amerika, og gjør det mulig for Multiconsult å bidra med kompetanse og ressurser til kunder over hele verden.