Ruacana HHP Namibia Norplan

1/3

Ruacana vannkraftverk i Namibia | Foto: NamPower

A Voung vannkraftverk Vietnam Norplan vannkraft internasjonalt

2/3

A Voung vannkraftverk Vietnam | Foto: Johan Skorve

Neelum Jheelum vannkraftverk Pakistan Foto Norplan

3/3

Neelum Jheelum vannkraftverk Pakistan | Foto: Norplan

Internasjonal virksomhet

I løpet av de siste 40 årene, har Multiconsult vært involvert i prosjekter i over 100 forskjellige land. Vi jobber for tiden med prosjekter i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa.

Fornybar energi

Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester, inkludert tekniske studier, design, engineering og prosjektledelse for energiproduksjon, overføring og fordelingsprosjekter.

Innenfor energiproduksjon er Multiconsult ledende innen planlegging og utvikling av vannkraftverk og demninger. Vi tilbyr et komplett spekter av konsulenttjenester. Disse dekker alle prosjektfaser fra innledende vurderinger for å støtte under operasjoner og prosjekter som spenner fra store, komplekse kraftverk til mikro- og mini hydroprosjekter.

Multiconsult tilbyr også kompetanse på teknologiområder som vindkraft, bioenergi, solenergi og bølgekraft. I tillegg er vi spesialisert på overføringslinjer (opp til 400kV), distribusjonslinjer og rutenett forlengelse, rural elektrifisering, sjøkabler, bakken og bakken kabler og fjernvarme og kjøling.

Les mer om markedsområdet Fornybar energi.

Olje og gass

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien. Selskapet har flere store prosjekter både onshore og offshore og har solid kjennskap til oppstrøms- og nedstrømsprosjekter. Kompetansen er utviklet i tett samarbeid med norsk og internasjonal olje- og gassindustri og den generelle leverandørindustrien.

I tillegg gir Multiconsult tjenester til et bredt spekter av bransjer, inkludert petrokjemiske anlegg, aluminiumsverk, papir- og gjødselindustrien og avfallshåndteringsoperasjoner.

Multiconsult tilbyr et bredt spekter av tjenester til kundenes mest komplekse utfordringer. Dette inkluderer design og engineering, helse og sikkerhet, prosjektledelse og økonomisk planlegging.

Les mer om Olje & Gass onshore
Les mer om Olje & Gass offshore

Les mer om tilknyttede selskaper under Datterselskaper.

Prosjektkontorer

I dag har Multiconsult prosjektkontorer i Etiopia og Nepal, og salgskontorer i Filippinene og Kenya. Selskapets nettverk av partnere spenner fra Afrika, Asia, sentral- og Sør-Amerika, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika. Dette gjør det mulig å bringe Multiconsults kompetanse og ressurser til kunder over hele verden.