1/3

Hva vi har gjort er det vi er blitt. Hva vi gjør er det vi blir.

Kort om Multiconsult

Multiconsult ASA er et ledende norsk ingeniør- og arkitekturselskap. Med nærmere 3500 høyt kompetente medarbeidere fordelt på sterke fagområder kan Multiconsult påta seg de mest komplekse prosjektene markedet har å tilby. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Selskapet tilbyr multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsult-gruppen tilbyr tjenester innenfor planlegging, design, arkitektur, miljøfag, ingeniørfag, kontrakter og innkjøp, prosjektstyring og -oppfølging, både i Norge og internasjonalt. Målet er å gjøre det enklere å utvikle og gjennomføre verdiskapende og bærekraftige prosjekter for selskapets mange kunder.

I Multiconsult-gruppen inngår selskapene Multiconsult Norge, LINK Arkitektur, A-lab, Multiconsult Polska, Multiconsult UK og Iterio. Konsernet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Storbritannia, samt tilstedeværelse i Asia og Afrika. Hovedkontoret er plassert i Oslo, Norge.

Multiconsult ASA er notert på Oslo Børs.

Opererer innen ulike markedsområder

Multiconsults virksomhet er delt inn i følgende markedssområder:

  • Bygg & Eiendom
  • Mobilitet & Samferdsel
  • Energi & Industri
  • Vann & Miljø

Blikket rettet mot kundetilfredshet

Multiconsult ønsker å være best i bransjen til å innfri kundenes forventninger. Kundetilfredshet er derfor en egenskap selskapet ønsker å dyrke og å kjennetegnes ved.

Selskapets oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden. Hoveddelen av selskapets omsetning er via nasjonale oppdrag, men har en stadig økende omsetning internasjonalt.

Norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt

Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle selskapets kontorer. I konsernet arbeider rundt 3500 høyt kompetente medarbeidere fordelt på selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Storbritannia, samt tilstedeværelse i Asia og Afrika.

Selskapet legger vekt på tung tilstedeværelse i alle de største byene i Norge og gode satelittkontorer der markedet tilsier at dette er fornuftig. Multiconsult har over 30 kontorer i Norge, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

Med en stadig økende omsetning internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i Sverige, Danmark, England, Polen, Singapore, Tanzania, Kenya, Zambia og Mocambique .

Attraktiv arbeidsgiver

Multiconsult rangeres som en av Norges aller mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Det viser attraktivitetsundersøkelsene de siste årene. Både Universums og Karrierebarometerets målinger viser at norske teknologistudenter rangerer Multiconsult blant bransjens aller mest attraktive arbeidsgivere. Universums undersøkelse blant mer erfarne ingeniører viser at Multiconsult også for denne gruppen regnes som en av de aller mest attraktive tekonologibedrifter å arbeide for.

Helse, miljø og sikkerhet skal alltid gå foran økonomiske hensyn

Multiconsult er opptatt av bærekraft og med spesialkompetanse på SHA, miljøledelse, risikovurderinger og BREEAM hjelpes kunder til identifisering og implementering av miljømål for å muliggjøre en bærekraftig utvikling. I vår strategi har vi også nedfelt at HMS skal gå foran økonomiske hensyn. Alle Multiconsults kontorer i Norge med mer enn 5 ansatte er miljøfyrtårnsertifisert.

Grensesprenger

I Multiconsult fokuseres det på at 100 års erfaring først og fremst skal bidra til å skape ny historie i samarbeid med selskapets kunder. Det handler om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning hos selskapets medarbeidere. Både medarbeidere og kunder oppfordres derfor til å se muligheter der andre ser hindre – og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Stolt historie

Multiconsult har aner tilbake til 1908. Gjennom mer enn 100 år har Multiconsult satt sitt preg på Norge og bidratt til landets utvikling. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også.

Multiconsult har

  • deltatt aktivt i norsk og internasjonal vannkraftutbygging i over hundre år
  • vært en aktør i det norske oljeeventyret siden 1970-tallet
  • utredet høyhastighetsbane i Sør-Norge og har i dag sentrale oppdrag for Bane NOR
  • bidratt til store idrettsprestasjoner gjennom å vært sentral i alle utviklinger av Holmenkollen nasjonalanlegg siden før OL i 1952
  • utført og utfører store prosjekteringsoppdrag for Statens vegvesen og Nye veier
  • en sentral posisjon i den nye bydelen har reist seg i Bjørvika i Oslo gjennom store prosjekteringsoppdrag for Barcodebyggene, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek

…bare for å nevne noe