Illustrasjon: Crop

Datterselskaper

Multiconsult-konsernet har nærmere 3000 medarbeidere i flere land og inkluderer datterselskapene Multiconsult Norge AS, Multiconsult Polska, Multiconsult UK, Multiconsult Asia, LINK arktitektur, Johs Holt og Iterio. I tillegg har Multiconsult eierinteresser i Norplan Tanzania Ltd.

Multiconsult Norge AS

Selskapet er den norske rådgivervirksomheten i konsernet, og er blant de ledende innen bransjen i Norge. Multiconsult Norge AS har rundt 2100 medarbeidere fordelt på kontorer over hele landet.

Medarbeiderne har lang erfaring og solid kompetanse innen multifaglig rådgiving, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll, og leverer en rekke tjenester fordelt på markedsområdene Bygg & Eiendom, By & Samfunn, Fornybar Energi, Geo, Industri, Olje & Gass, Samferdsel og Vann & Miljø.

Multiconsult Norge AS har flere år på rad blitt kåret til en av Norges aller mest attraktive arbeidsplasser blant teknologer – både studenter og erfarne.

LINK arkitektur

Konsernet LINK arkitektur har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Med 15 kontorer og rundt 500 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser, som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

For mer informasjon, se linkarkitektur.com

Johs Holt

Selskapet tilbyr rådgivning innen alle typer broer og tyngre konstruksjoner, og utfører oppdrag både i Norge og internasjonalt. Johs Holt ble en del av Multiconsult-gruppen i september 2017, har rundt ca. 30 medarbeidere og holder til i Oslo.

For mer informasjon, se johsholt.no

Multiconsult UK Ltd.

Multiconsults gode posisjon i internasjonal vannkraftsatsning ble ytterligere styrket gjennom etableringen av datterselskapet Multiconsult UK Ltd. (tidligere Norplan Hydropower Ltd.) i England i desember 2012. Multiconsult UK har over 20 kompetente vannkraftingeniører med flere tiårs erfaring fra internasjonal vannkraft.

For mer informasjon, se Multiconsult UK.

Multiconsult Polska

Selskapet ble opprettet i 1993 og var tidligere Atkins polske datterselskap. Det ble en del av Multiconsult i 2014, og er lokalisert i Warsawa og Gliwice med tre prosjektkontorer rundt i Polen.

Multiconsult Polska består av over 100 svært dyktige rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene Samferdsel og Olje & Gass. Det er et godt etablert miljø med en solid prosjektportefølje og lange kunderelasjoner. Kompetansen i selskapet er komplementært med de norske fagmiljøene.

For mer informasjon, se Multiconsult Polska.

Multiconsult Asia

Multiconsult etablerte i mars 2013 et eget datterselskap i Singapore. Multiconsult har hatt store oppdrag i Singapore de siste årene, spesielt innen olje og gass, og fornybar energi. Med etableringen av Multiconsult Asia er Multiconsult det første norske rådgivende ingeniørselskapet med fast etablering i Sørøst-Asia.

Iterio AB

Svenske Iterio ble grunnlagt i 2011 og har i dag over 80 ansatte med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Iterio er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres fagspesialister arbeider i alle faser innen geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter.

For mer informasjon, se iterio.se

 

 

Eierinteresser

Norplan Tanzania ltd., Tanzania

Multiconsult er majoritetseier i Norplan Tanzania Ltd. Norplan Tanzania ble registrert i 2005 og er et erfarent konsulentfirma i Tanzania og det Sør-Afrikanske markedet. Kontoret tilbyr tverrfaglig ingeniørtjenester i et bredt spekter av områder, inkludert motorveier og samferdselsteknikk, vann og sanitær, broer og konstruksjonsteknikk, samt energi-og byggtjenester.

Les mer om Norplan Tanzania på deres nettsider.