Illustrasjon: Crop

Datterselskaper

Multiconsult-familen blir stadig større. Konsernet innbefatter i dag datterselskapene Multiconsult Polska, Multiconsult UK, Multiconsult Asia, LINK arktitektur, Johs Holt og Iterio. I tillegg til de nevnte selskapene har Multiconsult også eierinteresser i Norplan Tanzania Ltd.

Hjellnes Consult

Hjellnes Consult ble en del av Multiconsult-gruppen i september 2017. Selskapet tilbyr tverrfaglig ingeniørtjenester og har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, areal og samferdsel og miljø.

Selskapet har rundt 200 medarbeidere og holder til på Ryen i Oslo.

For mer informasjon, se hjellnesconsult.no

Johs Holt

Johs Holt ble en del av Multiconsult-gruppen i september 2017. Selskapet tilbyr rådgivning innen alle typer broer og tyngre konstruksjoner, og utfører oppdrag både i Norge og internasjonalt.

Selskapet har rundt ca. 30 medarbeidere og holder til på Ryen i Oslo.

For mer informasjon, se johsholt.no

Multiconsult Asia

Multiconsult styrker stadig sin internasjonale satsning og etablerte i mars 2013 et eget datterselskap i Singapore. Multiconsult har hatt store oppdrag i Singapore de siste årene og ser økende vekstpotensial i markedet forøvrig i Sørøst-Asia, spesielt innen olje og gass, og fornybar energi.

Med etableringen av Multiconsult Asia er Multiconsult det første norske rådgivende ingeniørselskapet med fast etablering i Sørøst-Asia.

For mer informasjon, se Multiconsult Asia.

Multiconsult UK Ltd.

Multiconsult har lenge hatt en god posisjon i internasjonal vannkraftsatsning. Med etableringen av datterselskapet Multiconsult UK Ltd. (tidligere Norplan Hydropower Ltd.) i England i desember 2012 ble posisjonen styrket ytterligere.

Multiconsult UK Ltd. ble etablert som følge av at Multiconsult tok over mer enn 20 erfarne vannkraftingeniører fra det multinasjonale selskapet URS. Mange av medarbeiderne i selskapet har mer enn 30 års erfaring fra internasjonal vannkraft og kjenner Multiconsult godt gjennom samarbeid i tidligere prosjekter.

For mer informasjon, se Multiconsult UK.

Multiconsult Polska

Selskapet, som tidligere var Atkins polske datterselskap, ble en del av Multiconsult i 2014. Selskapet ble opprettet i 1993 og er lokalisert i Warsawa og Gliwice med tre prosjektkontorer rundt i Polen.

Multiconsult Polska består av over 100 svært dyktige rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene Samferdsel & Infrastruktur og Olje & Gass. Det er et godt etablert miljø med en solid prosjektportefølje og lange kunderelasjoner. Kompetansen i selskapet er komplementært med de norske fagmiljøene.

For mer informasjon, se Multiconsult Polska.

LINK arkitektur

LINK arkitektur-konsernet består av selskapene LINK arkitektur AS i Norge, LINK arkitektur AB i Sverige  og fra desember 2016, LINK arkitektur A/S i Danmark, tidligere  aarhus arkitekterne A/S.

Med 16 kontorer  og rundt  450 ansatte  er LINK arkitektur  ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser, som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produkt-design, industribygg, teknikk og miljø.

For mer informasjon, se linkarkitektur.com

Iterio AB

Svenske Iterio er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres Fagspesialister arbeider i alle faser av geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter.

Iterio ble grunnlagt i 2011 og har i dag over 75 ansatte med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmø.

For mer informasjon, se iterio.se

 

 

Eierinteresser

Norplan Tanzania ltd., Tanzania

Multiconsult er majoritetseier i Norplan Tanzania Ltd. Norplan Tanzania ble registrert i 2005 og er et erfarent konsulentfirma i Tanzania og det Sør-afrikanske markedet. Kontoret gir tverrfaglig ingeniørtjenester i et bredt spekter av områder. Dette inkluderer motorveier og samferdselsteknikk, vann og sanitær, broer og konstruksjonsteknikk, og energi-og byggtjenester.

Les mer om Norplan Tanzania på deres nettsider.