By & Samfunn

By & Samfunn

Samfunnet vi lever i endrer seg raskt. Befolkningsvekst, klimaendringer, fortetting, digitalisering og internasjonalisering utfordrer velkjente mønstre for bo- og arbeidsforhold, næring og handel, transport og mobilitet samt samarbeidsrelasjoner internasjonalt. Urbanisme er en av vår tids viktigste globale utfordringer. Dette har Multiconsultkonsernet tatt på alvor.
Studenter løser spennende prosjekter i sommer

I løpet av sommeren skal 113 engasjerte studenter planlegge sykehusbygg, utvikle internasjonale vannkraftløsninger, utrede byutvikling og…

14. juni 2024

Flott byggestart for Nye Rikshospitalet

Byggestart på Nye Rikshospitalet ble onsdag høytidelig markert med de første spadetakene, anført av helseminister Jan…

12. juni 2024

Inngår rammeavtale med Sykehusbygg om verktøy med kunstig intelligens

Sykehusbygg HF og Multiconsult har inngått en rammeavtale om bruk av avanserte analyseverktøy med kunstig intelligens…

9. april 2024

Utarbeider strategisk plan for havneområde i Tromsø

LINK Arkitektur og Multiconsult skal bistå Tromsø Havn med å utarbeide en strategisk plan for utvikling…

18. mars 2024

Multiconsult etablerer seg i Lillestrøm

Multiconsult etablerer seg med kontor i Lillestrøm sentrum for å kunne tilby enda bedre rådgivingstjenester for…

23. januar 2024

Best mulig forberedt

Mange norske kommuner merker at klimaendringer fører til varmere, villere og våtere vær. Hydrolog Thea Caroline…

18. desember 2023

Vi har etablert forretningsområde By & Samfunn for å samle de tverrfaglige kompetansene som trengs til å løse de komplekse oppgavene på tvers av arkitektur, ingeniørfag og samfunnsforståelse.

Byene står i sentrum for disse endringene og har ulike forutsetninger og muligheter for å lykkes med å tilpasse seg de nye endringene. Byene er preget av en mer eller mindre bevist arealpolitikk. I mange byers tilfelle har denne fått utvikle seg gjennom flere hundre år. Transportårer, næring, privatbilen, handel og mange andre faktorer har påvirket hvordan byene ser ut i dag. Men hvordan vil dette påvirke byene i framtiden?

Skal en lykkes med å skape byer som tiltrekker seg attraktive bedrifter, og samtidig gir rammer for bærekraftig vekst, trengs det innsikt i historien og drivkreftene som har skapt og fortsetter å skape byene våre.  Multiconsult har sammen med Link Arkitektur den faglige bredden og nødvendige spisskompetansen til å bistå offentlige og private samfunnsplanleggere som tar beslutninger som vil prege byene i årtier.

Multiconsult har lang erfaring og høy kompetanse innen alle faser av planlegging og utvikling av samfunnet.
Vi er kundens rådgiver og legger grunnlaget for gode planer gjennom grundige analyser og proaktiv prosess-støtte.

Hovedobjektene i det nye forretningsområdet By & Samfunn er:

  • Samfunn: Utredninger på nasjonalt nivå
  • Region: Areal og transportplaner, nærings- og handelsanalyser
  • By og sted: Mulighetsstudier, analyser og transportløsninger for bærekraftig by- og stedsutvikling
  • Eiendom: Strategier for verdiskapning