By & Samfunn

By & Samfunn

Samfunnet vi lever i endrer seg raskt. Befolkningsvekst, klimaendringer, fortetting, digitalisering og internasjonalisering utfordrer velkjente mønstre for bo- og arbeidsforhold, næring og handel, transport og mobilitet samt samarbeidsrelasjoner internasjonalt. Urbanisme er en av vår tids viktigste globale utfordringer. Dette har Multiconsultkonsernet tatt på alvor.
Sunne og smarte bygg

Fagdirektør VVS, energi og miljø Ida Bryn er opptatt av at inneklimaet ikke må ofres til…

27. oktober 2023

Best sammen

Seniorrådgiver geoteknikk Guro Brendbekken har opplevd store endringer i bransjen i løpet av karrieren, men har…

5. oktober 2023

Utredning av Nord-Norgebanen er overlevert

Jernbanedirektoratet overleverte onsdag 27. september konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Multiconsult har vært sentral…

27. september 2023

Fagseminar 18. oktober

Dagslys, sol og energieffektivitet som drivere for bærekraftig byutvikling.

8. september 2023

Det store bildet

Robin Sæterøy (33) fullførte to mastergrader parallelt, og med sin kompetanse innen både finans og eiendom…

24. august 2023

Vant rammeavtale for parker og byrom i Gamle Oslo

Multiconsult har i samarbeid med LINK Arkitektur, Byantropologene og CMS Kluge advokatfirma sikret seg rammeavtalen på…

5. juli 2023

Vi har etablert forretningsområde By & Samfunn for å samle de tverrfaglige kompetansene som trengs til å løse de komplekse oppgavene på tvers av arkitektur, ingeniørfag og samfunnsforståelse.

Byene står i sentrum for disse endringene og har ulike forutsetninger og muligheter for å lykkes med å tilpasse seg de nye endringene. Byene er preget av en mer eller mindre bevist arealpolitikk. I mange byers tilfelle har denne fått utvikle seg gjennom flere hundre år. Transportårer, næring, privatbilen, handel og mange andre faktorer har påvirket hvordan byene ser ut i dag. Men hvordan vil dette påvirke byene i framtiden?

Skal en lykkes med å skape byer som tiltrekker seg attraktive bedrifter, og samtidig gir rammer for bærekraftig vekst, trengs det innsikt i historien og drivkreftene som har skapt og fortsetter å skape byene våre.  Multiconsult har sammen med Link Arkitektur den faglige bredden og nødvendige spisskompetansen til å bistå offentlige og private samfunnsplanleggere som tar beslutninger som vil prege byene i årtier.

Multiconsult har lang erfaring og høy kompetanse innen alle faser av planlegging og utvikling av samfunnet.
Vi er kundens rådgiver og legger grunnlaget for gode planer gjennom grundige analyser og proaktiv prosess-støtte.

Hovedobjektene i det nye forretningsområdet By & Samfunn er:

  • Samfunn: Utredninger på nasjonalt nivå
  • Region: Areal og transportplaner, nærings- og handelsanalyser
  • By og sted: Mulighetsstudier, analyser og transportløsninger for bærekraftig by- og stedsutvikling
  • Eiendom: Strategier for verdiskapning