Thea Wang. Foto: Birgitte Refsnes Johansen

Best mulig forberedt

Mange norske kommuner merker at klimaendringer fører til varmere, villere og våtere vær. Hydrolog Thea Caroline Wang (36) jobber med løsninger for flomsikring slik at kommunene kan være best mulig rustet mot fremtidens klima.

18. desember 2023
Sissel Fantoft

Thea har jobbet som rådgiver hydrologi i Multiconsult siden 2017, primært som oppdragsleder for store og komplekse flomsikringsprosjekter.

– Utfordringen er å sørge for at de tekniske løsningene som blir valgt er robuste, samtidig som de tar hensyn til landskap, natur- og kulturverdier og livet i elvene. Klimaendringene blir stadig mer dagsaktuelle, og mange kommuner kjenner dem på kroppen, for eksempel ved uværet Hans i høst. Etter slike hendelser øker både oppmerksomheten rundt og bevilgningene til løsninger som skal sikre kommunene mot fremtidig flom. Det er et spennende og nødvendig felt å jobbe innenfor, sier hun.

Thea er for tiden oppdragsleder for Vågåmo-prosjektet, hvor Multiconsult på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planlegger og prosjekterer helhetlige flomsikringsløsninger. Elva Finna utgjør den største flomfaren for Vågåmo sentrum, og forstudien utreder derfor en flomtunnel.

– Dersom man går videre med bygging av flomtunnelen vil dette bli et av landets største flomsikringsprosjekter, og løsningen vil være den første av sitt slag i Norge. Det vil også bli noe av det største Multiconsult har gjort innen flomsikring, forteller Thea.

Nysgjerrig på verden

Thea vokste opp i Oslo, men har tilbrakt flere perioder av livet i utlandet.

– Faren min er amerikansk, og var FN-utsending på Sri Lanka da han traff moren min, som jobbet i Redd Barna. Som barn bodde jeg blant annet i Zimbabwe, og ble tidlig eksponert for ulike kulturer og verdenssyn. Det har gjort at jeg har blitt nysgjerrig på verden og er opptatt av å forstå menneskene rundt meg. Det er nyttige perspektiver å ta med seg inn i prosjektledelse, sier hun.

Også i voksen alder har Thea bodd flere steder i verden. Mens hun tok bachelorgraden i utviklingsstudier ved Universitetet i Bergen, tilbrakte hun et semester ved et universitet i Lima i Peru.

– Jeg jobbet et halvt år i Nicaragua etter videregående skole og hadde lyst til å reise tilbake til Latin-Amerika og lære mer spansk. For en som er interessert i geografi, natur og miljø var det fantastisk å ha feltarbeid i Andesfjellene og Amazonas, sier hun.

Før hun begynte på mastergraden jobbet Thea som praktikant for Redd Barna i Mosambik. Mastergraden i miljøvitenskap og naturforvaltning tok hun ved NMBU i Ås.

– Som barn av to foreldre som jobbet innen bistand var jeg lenge sikker på at jeg skulle velge samme vei, men på NMBU ble jeg trukket mot mer tekniske fagfelt, forteller hun.

Best sammen

Før hun kom til Multiconsult jobbet Thea i NVE, hvor hun i en periode hadde permisjon for å jobbe i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP og FN i Senegal.

– Der så jeg tydelig konsekvensene av klimaendringene for sårbare folkegrupper i form av tørke og flom. I Maputo jobbet jeg med klimatilpasning for lokalsamfunn, og i Dakar var jeg utstasjonert for FN for å jobbe med klimatjenester for nasjonale myndigheter. Klimatilpasning handler om å utnytte de mulighetene som finnes slik at man ved mindre grep kan øke sikkerheten til dem som er utsatt. Vi jobbet blant annet med kompetanseheving, slik at befolkningen for eksempel kan tilpasse dyrkingssesong og type avlinger, sier hun.

Etter fire år i forvaltningen i NVE ønsket Thea nye utfordringer i konsulentbransjen, og valget falt på Multiconsult.

– Jeg var klar for en mer fremoverlent stilling med høyere tempo. Det jeg liker aller best i Multiconsult er delingskulturen. Her er det ingen spisse albuer, men en felles forståelse av at vi er best når vi jobber sammen. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med mange dyktige fagpersoner som jobber på tvers i prosjektene, og det er nøkkelen til at dette er et godt sted å jobbe, sier hun.

Skremmende og fascinerende

Når Thea ikke jobber trives hun aller best på topptur eller fjelltur med ski og pulk.

– Det beste i verden er å våkne i telt og lage morgenkaffe. Jeg driver også med kiting og klatring, selv om det blir litt mindre av det nå siden jeg er gravid i sjuende måned, forteller hun.

Når Thea beregner lokale løsninger for flomsikring baserer hun seg på dataserier for vannføring og nedbør.

– Vi legger i tillegg på et påslag for at løsningene skal tåle enda større påkjenninger i fremtidens klima. Tiltakene avhenger veldig av lokale forhold, men det handler enten om å fordrøye føomvann, bortlede vann fra kritiske områder, for eksempel i form av flomtunneler, eller lokale tiltak som flomvoller som barrierer mot vannet, sier hun.

Det er mange hensyn som skal ivaretas, som allmennhetens tilgang til friluftsområder, kulturminner, verneverdige bygg, miljø og å bevare sentrumsfunksjoner.

– Vi forøker å lage sikringsløsninger som har en merverdi utover trygghet mot flom, som for eksempel å øke tilgjengeligheten til elva eller bidra med flere grøntarealer, forteller hun.

Når Thea ser tv-bilder av oversvømte elver med bolighus som seiler nedover som følge av ekstremværhendelser opplever hun det like dramatisk som alle andre, men er samtidig faglig interessert.

– Til tross for at slike hendelser fører til stor skade og forferdelige konsekvenser for dem som blir rammet, gir de mye gode erfaringstall om hva vi kan forvente fremover som er nyttig for oss som skal planlegge fremtidens flomsikring. Vi ser at det blir stadig flere styrtregnhendelser, og små vassdrag er mer utsatt for storflom. Det er ikke lenger flom bare om våren som følge av snøsmelting, det er også flere ekstremnedbørshendelser om sommeren og høsten. Det er skremmende, samtidig som jeg blir fascinert av naturkreftene og vannmengdene, sier hun.