Fagseminar 18. oktober

Dagslys, sol og energieffektivitet som drivere for bærekraftig byutvikling.

8. september 2023

Hvordan kan vi som bygg-, anleggs- og eiendomsnæring legge til rette for en byutvikling som ivaretar både behovet for økende antall boliger, bærekraftige bomiljøer og reduserte klimaavtrykk for bygg? Det forsøker vi å svare ut på årets fagseminar, med tema sol, dagslys og energieffektivitet som drivere for en bærekraftig byutvikling.

Vi ser nærmere på byplanlegging, høyhusstrategi, energisystemer, solenergiproduksjon og hvorfor dagslys er viktig å ta hensyn til når man snakker om bærekraftig byutvikling. Vi vil også vise til erfaringer fra områdeutviklingsprosjekter som Hovinbyen, Lilleakerbyen, Skøyen og Filipstad. En bærekraftig by hensyntar gode oppvekstsvilkår og tilrettelegger for vekst for alle aldersgrupper.

Vi gleder oss til en innholdsrik og hyggelig kveld på Oslo Event Hub i Oslo sentrum. Tradisjonen tro avsluttes kvelden med middag og underholdning.

Velkommen!

Tid: Onsdag 18. oktober, kl. 16:00
Sted: Oslo Event Hub, Dronningens gate 4

Registreringen åpner kl. 16 og seminaret starter kl. 16:30. Den faglige delen av programmet er ferdig kl. 19:15. Middagen starter rett etter det faglige programmet.

PÅMELDING

PROGRAM

Bærekraftig byutvikling
James Stove Lorentzen, Gruppenestleder, Kommunestyret, Oslo Høyre

Hvordan uterom bidrar til å utvikle en bærekraftig og levende by.
Kan man sikre det i reguleringsplaner?

Ane Hiorth Øverlie, avdelingsleder byutviklingsprosjekter, Bymiljøetaten

Hvordan skape bærekraftige bomiljøer i Oslo sentrum?
Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling og innovasjon, Aspelin Ramm

Arkitekturens rolle i en bærekraftig byutvikling
Geir Haaversen, CEO/ Founding Partner, A-lab

Energisystemer som en del av en bærekraftig byutvikling
Iren Aanonsen, Forretningsutvikler og leder for kjøling, Celsio |
Carl Godager Kaas, rådgiver, Multiconsult

Solenergi i by
Håkon Duus, rådgiver sol og smart grid, Multiconsult

Dagslys som premiss for bærekraftig byutvikling
Helene Solvang, rådgiver, Multiconsult