Foto: Hampus Lundgren

Medarbeiderpolicy

Muliggjort av medarbeidere - Vi skal ha bransjens dyktigste medarbeidere som ser muligheter og evner å begeistre våre kunder. Vi skal til enhver tid besitte markedsledende tverrfaglig kompetanse, og skal tilrettelegge for kontinuerlig læring og personlig utvikling i et arbeidsmiljø preget av mangfold, høy etisk standard, høy trivsel og stort faglig engasjement.

Vår tilnærming

 • Vi tror på den ansvarlige medarbeider som tar ansvar for egen utvikling og gir av seg selv, sin faglige kompetanse og sitt engasjement til beste for kunder, samarbeidspartnere, selskapet, kolleger, og samfunnet som helhet. Muliggjøringskulturen driver oss fremover mot et felles mål og samler et lag av motiverende, ordentlige, verdiskapende og engasjerte medarbeidere

Vi forplikter oss til å

 • rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere med høy kompetanse og ønsket atferd
 • oppmuntre og legge til rette for at medarbeidere skal prestere og utvikle seg i tråd med selskapets- og egne ambisjoner
 • skape et inkluderende, verdiskapende, trygt og sikkert arbeidsmiljø som verdsetter omtanke for hverandre, åpenhet, god kommunikasjon, fleksibilitet og gir like muligheter for alle
 • fremme og leve ut muliggjøringskulturen i alt vi gjør

Slik arbeider vi

 • Vi rekrutterer medarbeidere med høy integritet som identifiserer seg med vårt verdigrunnlag, viser initiativ og tar ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling
 • Vi investerer i medarbeidernes kompetanse og læring, og alle deler av selskapet forventes å jobbe målrettet og systematisk med individuell og kollektiv kompetanseutvikling
 • Vi tror på å utfordre og stiller høye krav til våre medarbeidere. Sammen setter vi tydelige mål som skaper verdi og sikrer medarbeidernes personlige og faglige utvikling
 • Vi forstår behovet for effektiv samhandling og at vi alle bidrar og lærer av hverandre, på tvers av fagdisiplin og geografisk lokasjon
 • Vi jobber aktivt, planmessig og målrettet for å sikre likestilling og mangfold, og ingen skal oppleve at forhold knyttet til kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning eller trosretning begrenser hvilke muligheter man får i selskapet
 • Vi legger vekt på prestasjoner og personlig atferd i belønning og anerkjennelse av våre medarbeidere, og gjennomfører mål- og utviklingssamtaler årlig
 • Vi er en sunn og trygg arbeidsplass som kjennetegnes av stor trivsel og høyt engasjement. Vi gjennomfører regelmessig medarbeiderundersøkelser for å sikre vedlikehold og utvikling av det ønskede arbeidsmiljøet
 • Vi tror på åpen og ærlig kommunikasjon, og involverer medarbeiderne i viktige spørsmål
 • Vi viser fleksibilitet dersom behov endres i ulike livsfaser slik at medarbeidere kan opprettholde sitt arbeidsforhold og bidra etter evne