Nyheter

KlimaGrunn | Ny laboratorieprosedyre presentert på Geoteknikkdagen

Innovasjonsprosjektet KlimaGrunn har utarbeidet en ny laboratorieprosedyre for innblandingsforsøk av bindemiddelstabiliserte løsmasser. Formålet med den nye prosedyren er å oppnå mer enhetlige prosesser og…

26-11-2021

Flere arter på Rødlista

Antallet arter som vurderes som truet i Norge har økt betydelig de siste seks årene, og bakgrunnen er klimaendringer. Multiconsult har ledet arbeidet med…

24-11-2021

Ny rekord i norsk fornybarnæring

Den norskbaserte fornybarnæringen passerte for første gang 50 milliarder NOK i total omsetning, og vokste med 15 prosent i 2020, viser en fersk analyse…

22-11-2021

Sammen om felles klimarapportering

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har utarbeidet et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.

19-11-2021

Tar nye grep for å nå klimamålene

Multiconsult tilslutter seg Science-based Target initiative, og forplikter selskapet til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

17-11-2021