News

Prosjekterer nye Drammen sykehus

Helse Sør Øst /Sykehusetbygg Helseforetak har i dag signert avtaler med Multiconsult og Erichsen & Horgen for nye Drammen sykehus. Selskapene blir ansvarlig for…

09-01-2018

Multiconsult i NRK Ut i naturen

Søndag 7. januar starter en ny Ut i naturen-serie på NRK, der Multiconsult-biolog Morten Kraabøl viser fram livet i og rundt Glomma.

05-01-2018

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny-Guinea

Skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.

21-12-2017

Vant samspillskontrakt om Ny Alversund skole og flerbrukshall

Multiconsult har sammen med Constructa Entreprenør, HLM arkitektur, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter vunnet pris- og designkonkurransen med samspill for bygging av Ny Alversund…

20-12-2017

Multiconsult og Johs Holt tildelt konsept- utvikling og evaluering av ny Mjøsbru

Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for…

20-12-2017