News

Forprosjektet for ny vannforsyning i Oslo ferdigstilt

Multiconsult har jobbet med forprosjekt og reguleringsplan siden sommeren 2017. COWI har vært underkonsulent på prosess og deler av vannbehandlingsanlegget.

17-08-2018

Multiconsult Norge er ISO-sertifisert

Multiconsult Norge AS er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ledelsessystem for kvalitet. Det beviser at vi har kvalitet innarbeidet i våre prosesser.

16-08-2018

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Siv Kristin Mellgren er svært opptatt av faglig og personlig utvikling, både for seg selv og sine medarbeidere. Det får man best i samspill…

10-08-2018

Satser tungt på Arendalsuka

Fra mandag 13. august samles politikere, næringsliv og ulike samfunnsaktører til meningsutveksling på flere hundre arrangementer rundt om i Arendal. Med konsernsjef Christian Nørgaard…

10-08-2018

Prioriterer sikkerhet

Metallco Aluminium på Eina i Oppland opplevde en tragisk eksplosjon i fjor. Multiconsult har lagt ned et solid arbeid for at noe slikt ikke…

10-08-2018