News

Bransjen samler seg for å få flere jenter til å velge ingeniøryrket

Onsdag 12. februar ble Jenter og teknologi 2020 arrangert på Chateu Neuf i Oslo i regi av OsloMet, UiO og NMBU. I forlengelsen av…

14-02-2020

Ny dagslysveileder utarbeidet

Veilederen "Dagslys i bygninger - Beste praksis i byggeprosjekter og forslag til utvikling av regelverket" er nå ferdig utviklet. Multiconsult har deltatt i arbeidsgruppen…

14-02-2020

Verneverdig bygg blir moderne og miljøriktig

​I Drammen forvandles et verneverdig bygg fra 1962 til et godt miljøbygg, med lavt energiforbruk og egen energiproduksjon. Multiconsult har fulgt rehabilitering tett, som…

13-02-2020

Frokostseminar 6. mars: Håp gjennom handling i klimakrisens tid

Multiconsult har tradisjon for å arrangere et frokostseminar i forbindelse med Kvinnedagen. Formålet med seminaret er å synliggjøre mangfold og perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål.…

13-02-2020

Suksessfull modernisering av Zanzibars energisektor

I januar ble det fireårige Zanzibar Energy Sector Support Project avsluttet. Multiconsult har vært implementeringskonsulenter og bidratt til utviklingen av en bærekraftig energisektor på…

13-02-2020