Nyheter

Ringeriksbanen og dobbeltspor Bergen-Voss vil gi vekst

En fersk rapport utarbeidet av Multiconsult viser at en utbygging av Bergensbanen med betydelig kortere reisetid vil gi store positive virkninger for næringsliv og…

13-01-2021

Multiconsult og Argeo inngår samarbeid om marine kartleggingstjenester

Multiconsult og Argeo har inngått et strategisk samarbeid for å øke kvaliteten på grunnundersøkelser og forbedre oversikten over grunnforholdene for store kystnære utbyggingsprosjekter og…

11-01-2021

Setter jobben i et helt nytt perspektiv

30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Skredet er sannsynlig det største kvikkleireskredet i moderne tid og flere er…

03-01-2021

Skal vurdere damsikkerheten i Latvia

Multiconsult har vunnet oppdraget med å vurdere sikkerheten til de hydrotekniske strukturene i Daugava River vannkraftprosjekter i Latvia.

22-12-2020

Etablerer framtidsrettet batteripark på Svalbard

For å gi sikrere strømforsyning samt reduserte kostnader og klimautslipp på Svalbard har Lokalstyret besluttet å etablere en batteripark i tilknytning til Norges eneste…

21-12-2020