News

Naturbasert flomsikring i Jorekstad

Arbeidet med å sikre Jorekstad i Lillehammer kommune mot flom er i gang. Et forskningsprosjekt ser nå på naturbaserte løsninger for å redusere naturfare.…

25-11-2019

Biblioteket som skal gløde i mørket

Både arkitekter og ingeniører har fått utfolde seg i nye Deichman. Teknikken og ventilasjonen er lagt under gulvene og en «frostet» fasade skal lyse…

24-11-2019

En arbeidsplass som bryr seg om deg

Tenk deg å jobbe i en bygning som er tilpasset dine egne behov. På Hasle i Oslo skal bygget Karvesvingen 5 stimulere de ansatte…

23-11-2019

Klart for ny vannforsyning til Oslo

Bystyret i Oslo har nå tatt endelig beslutning om å bygge reservevannforsyning. På oppdrag av Vann- og avløpsetaten har Multiconsult sammen med Cowi utarbeidet…

19-11-2019

Skal utrede planskilte motorveikryss

Multiconsult skal bistå Nye Veier med å finne frem til optimaliserte løsninger for planskilte kryss på motorveier. Arbeidet skal bidra til at slike kryss…

18-11-2019