Nyheter

Inngår rammeavtale med Statens vegvesen

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med Multiconsult om kjøp av rådgivertjenester innen planlegging og prosjektering av samferdselsoppdrag.

26-03-2021

Bærekraftarbeidet styrket i 2020

Multiconsult-gruppen styrket kompetansen og engasjementet innen bærekraft i 2020. Bærekraftrapporten viser hvordan konsernet følger opp bærekraft i egen virksomhet, gjennom alle oppdragene datterselskapene er…

26-03-2021

Viktige rammeavtaler med kommunale dameiere

Multiconsult har vunnet fire nye rammeavtaler innen dam- og vassdragsteknisk rådgivning for damanlegg tilhørende kommunene Bergen, Trondheim, Drammen samt seks Grenlandskommuner. Damsikkerhet står sentralt…

25-03-2021

Telia og Multiconsult samarbeider om smartteknologi

Telia og Multiconsult skal samarbeide om utvikling av smarte bygg for å muliggjøre smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. Samarbeidet omfatter bruk av…

22-03-2021

Vant kontrakt på dobbeltspor på Jærbanen

Bane NOR har tildelt Multiconsult kontrakten for Plan- og prosjekteringstjenester til utbyggingsprosjektet av dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø.

17-03-2021