News

Kristin Olsson Augestad inn i styringsgruppen i Construction City

I bransjen med landets laveste kvinneandel er det gjort mange grep for å øke mangfoldet. Nå utgjør kvinner over 50 prosent av nøkkelposisjoner i…

08-06-2020

Vil ha naturmangfold i byområder på dagsordenen

Konsekvensene for natur og miljø må settes høyere på agendaen når byområder skal utvikles. Reetablering av naturmangfold i allerede etablerte byområder er et svært…

05-06-2020

Forslag til oppgradering av Stabekk Sentrum

Multiconsult har utarbeidet forslag til oppgradering av Stabekk sentrum på vegne av Bærum kommune. Planen omfatter utvikling av sentrumsområder, grøntområder og fylkesvei i sentrum.

04-06-2020

Tonstad vindkraftverk ferdig montert

Onsdag 20. mai ble den siste av de 51 vindturbinene i Tonstad vindkraftverk montert. Det markerte slutten for et prosjekt Multiconsult har fulgt siden…

01-06-2020

Gode forberedelser er avgjørende for å forebygge flomskader

Gode forberedelser er avgjørende for å redusere konsekvenser av mulige flomsituasjoner de kommende ukene. Hydrolog Thea Caroline Wang i Multiconsult mener det er viktig…

29-05-2020