Nyheter

Turid ser og lytter til alle ansatte

− Det viktigste for meg er at folk trives og har motiverende arbeidsoppgaver på jobb. For å lykkes trenger alle ansatte å bli sett…

07-03-2024

Gøy med praktisk arbeid og nye utfordringer

− Jeg følte meg sett da min leder oppmuntret meg til å ta et kurs i ombrukskartlegging, og savner at kursene som selskapet tilbyr…

07-03-2024

Anette er naturforvalter og bor på et småbruk

– Å ivereta verdier for fremtidig generasjon blir svært viktig framover, sier Anette Gilje Oppistov.

07-03-2024

Viktig med godt samhold og nok utfordringer

− For å holde på de unge er det viktig å gi dem nok utfordringer, slik at de holder på motivasjonen, sier Marianne Vrangum.

07-03-2024

Interesse for faglig utvikling og å skape nye ting

− Å gi hverandre gode faglige tilbakemeldinger skaper mulighet for utvikling, sier Anette Vartdal Vrålstad.

07-03-2024