Nyheter

Godt kvartal fra Multiconsult

Multiconsult kan vise til et solid resultat i tredje kvartal 2022. Selskapet leverte et resultat (EBITA) på 67,8 millioner kroner, tilvarende en EBITA-margin på…

02-11-2022

Inngår kontrakt for vannbehandlingsanlegg på Huseby

Nå er kontrakt for byggingen av nytt vannbehandlingsanlegget på Huseby inngått mellom Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, AF Gruppen og Multiconsult. Anlegget inngår…

31-10-2022

Ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord. Han mener selskapet er godt posisjonert for å gripe de mange mulighetene…

31-10-2022

Marita nominert til Årets unge rådgiver

Hun er oppdragslederen som får kick av totalentreprise – Marita er Multiconsults kandidat til kåringen Årets Unge Rådgiver i regi av Rådgivende ingeniørers forening,…

20-10-2022

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet, sammen med rapporten for Nye Aker. Rapporten vil være grunnlag for en…

19-10-2022