News

Norges første sirkulære næringsbygg med vernestatus

Halvparten av materialene skal gjenbrukes og ombrukes når Kristian Augusts gate 23 rehabiliteres. Höegh Eiendom står sammen med Seltor, Arcasa Arkitekter AS og Multiconsult…

22-01-2020

Blir totalrådgjevar for nytt skulebygg på Tysnes

Rett før jul skreiv Leigland Bygg totalentreprisekontrakt med Tysnes kommune på riving og bygging av eit bygg for mellomtrinn ved Tysnes skule. Multiconsult er…

21-01-2020

Viktig milepel for flytende solkraftanlegg i Seychellene

Et nytt 4 MW flytende havbasert solkraftanlegg skal levere rimelig og ren kraft til strømnettet i Republikken Seychellene. Rettighetene til å utvikle og drive…

13-01-2020

Råd om bedre tilpasning av kraftmaster til landskapet

På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat har Multiconsult evaluert hvordan ulike kraftledningsmaster egner seg i ulike landskapstyper. Oppdraget er utført som et ledd…

09-01-2020

Utvikler ny videregående skole i Vanvikan

Ruta Entreprenør AS, i samarbeid med Multiconsult og HUS Arkitekter, har vunnet konkurransen om å bygge Johan Bojer videregående skole i Vanvikan i Indre…

07-01-2020