Nyheter

Gode debatter på Arendalsuka

Sammen med andre partnere var Multiconsult med å avholde ni debatter og seminarer på Arendalsuka. Her finner du en oppsummering og noen høydepunkter.

20-08-2021

Multiconsult fortsetter å levere gode resultater

Multiconsult leverer et resultat på 114,6 millioner kroner i andre kvartal 2021, tilsvarende en EBIT-margin på 11,6 prosent. Selskapet kan samtidig vise til solide…

18-08-2021

Avfall fra nybygg kan halveres

Byggenæringen står for en betydelige andel av Norges avfallsproduksjon. Ledende aktører i næringen mener det er fullt mulig å nesten halvere avfallsmengden fra nybygg.

13-08-2021

Viktige milepeler for Sykehuset i Vestfold

Torsdag 12. august overleverte entreprenøren Skanska og CURA-gruppen, der Multiconsult er ett av selskapene, et nytt somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter til Sykehuset i Vestfold,…

12-08-2021

Ønsker strengere krav for å redusere vannlekkasjer

I en ny rapport fra en gruppe sommerjobbstudenter i RIF-firmaene anbefales det at staten tar et større ansvar for lekkasjene i vannrørene i kommunene.…

04-08-2021