Nyheter

Team Rynkeby får årets julegave fra Multiconsult

Multiconsults medarbeidere har valgt det europeiske veldedighetssykkellaget Team Rynkebys norske avdeling som mottaker av selskapets julegave på 250.000 kroner. Gaven vil gå uavkortet videre…

20-12-2021

Bistår i oppgradering av Bekkestua sentrum

Bærum kommune ønsker å tilrettelegge for bymessig utvikling av østre deler av Bekkestua sentrum, og Multiconsult skal nå bistå kommunen i dette arbeidet.

13-12-2021

KlimaGrunn | Ny laboratorieprosedyre presentert på Geoteknikkdagen

Innovasjonsprosjektet KlimaGrunn har utarbeidet en ny laboratorieprosedyre for innblandingsforsøk av bindemiddelstabiliserte løsmasser. Formålet med den nye prosedyren er å oppnå mer enhetlige prosesser og…

26-11-2021

Flere arter på Rødlista

Antallet arter som vurderes som truet i Norge har økt betydelig de siste seks årene, og bakgrunnen er klimaendringer. Multiconsult har ledet arbeidet med…

24-11-2021

Ny rekord i norsk fornybarnæring

Den norskbaserte fornybarnæringen passerte for første gang 50 milliarder NOK i total omsetning, og vokste med 15 prosent i 2020, viser en fersk analyse…

22-11-2021