Nye Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole | Foto: Ronny Danielsen

Nyåpnede skoler på Nidarvoll i Trondheim

I februar ble nye Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole med plass til rundt 1000 elever tatt i bruk, et prosjekt som også omfatter et større rehabiliteringssenter. I det omfattende byggeprosjektet for Trondheim kommune har Skanska vært hovedentreprenør og Multiconsult har bidratt med mange rådgiverfag.

21. mai 2024
Cato A. Mørk

– Det er alltid spennende når vi har høye ambisjoner i prosjektene vi jobber med og det har vært interessant å jobbe med dette kombinerte bygget. Vi synes resultatet er blitt veldig bra og håper skolebarna og kommunen tenker det samme, sier Ole Aksel Sivertsen, leder for Bygg og Eiendom i Multiconsult Midt.

Selve kontrakten for byggeprosjektet ble inngått i 2020 og omfatter to skoler på rundt 18 000 kvadratmeter med hovedfløyer på to og fire etasjer, to idrettshaller samt to eldre skolebygninger. I tillegg er det bygget et rehabiliteringssenter på 10 000 m2 i fire etasjer i samme kontrakt.

Høye ambisjoner

Prosjektet har hatt høye miljø- og energiambisjoner og har i tillegg til en energieffektiv bygningskropp bygget en felles energisentral tilknyttet en varmepumpe med et termisk batteri. Fossilfri og delvis utslippsfri byggeplass og ombruk av materialer er andre tiltak som er gjennomført. Prosjektet hadde en klimgassreduksjon på 55 prosent sammenlignet med et tilsvarende referanseprosjekt, og Nidarvollprosjektene ble i 2021 tildelt en 3. plass i kåringen av årets lokale klimatiltak i regi av miljøstiftelsen Zero.

– Dette er et komplekst prosjekt hvor vi har vært inne med mange fagområder, og hvor vi har gjennomført et godt samarbeid med Skanska, og hvor vi også har lært mye underveis, sier Ole Aksel Sivertsen.

For begge prosjektene har Multiconsult bidratt med rådgivning innen geoteknikk, miljø, akustikk og bygningsfysikk, vann, avløp og overvann, mens på rehabiliteringssenteret har tjenestene vært knyttet til byggeteknikk og på skolene elektroteknikk samt varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk.

I tillegg til Skanska har Henning Larsen Arkitekter/Rambøll og Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Løvetanna Landskap og Rambøll og Aas-Jakobsen vært sterkt delaktige i prosjektet.

Les mer om prosjektet