Attraktiv blant studentene

Også i år er Multiconsult et av de mest attraktive selskapene i Norge for ingeniørstudenter, i følge Universums ferske undersøkelse.

25-05-2023

Positive til energirapport – har innspill

I en høringsuttalelse støtter Multiconsult anbefalingene fra Energikommisjonen og mener det er svært positivt at rapporten gir energieffektivisering en høy prioritet og samtidig tar…

22-05-2023

Britisk delegasjon med banespesialister besøkte Multiconsult

– Det er utrolig motiverende at denne kunnskapsrike delegasjonen med bane- og togspesialister vil komme hit og lære av oss, sier sivilingeniør og faglig…

16-05-2023

Unngår riving og sparer miljøet

Ved NTNU på Gløshaugen skal det gamle kontorbygget til SINTEF Energi rehabiliteres og utvides. Bygget fra 1959, som opprinnelig er på 6000 m2, skal…

11-05-2023

Historisk godt resultat for Multiconsult

Multiconsult har en sterk start på 2023 og leverer et rekordhøyt kvartalsresultat på 216,3 millioner kroner i 1. kvartal. Selskapet har en solid vekst,…

10-05-2023

Konsernsjef Grethe Bergly
Ny rapport kartlegger plastbruk i norsk bygg- og anleggsvirksomhet

For første gang er det er det utarbeidet en rapport om samlet plastbruk i norsk bygg- og anleggsvirksomhet. Rapporten tar for seg hvordan næringen…

08-05-2023

Potensiale for kraftproduksjon langs vei og bane

En fersk rapport viser at det er et betydelig potensiale for fornybar kraftproduksjon i forbindelse med bygging av vei og jernbane.

05-05-2023

Flytter til ledende kontorbygg i Trondheim

Det nye kontorbygget ALO på Sluppen i Trondheim er ledende innen bærekraft og helse. Nylig flyttet selskapet Multiconsult med 215 medarbeidere inn som første…

03-05-2023

Bistår i kvikkleireskred i Flatanger

Multiconsult bistår Trøndelag fylkeskommune i håndteringen av kvikkleireskredet i Flatanger i mars.

28-04-2023

Ny teknologi gjør det mer klimavennlig å bygge i områder med kvikkleire

KlimaGrunn har utviklet en ny teknologi for mer klimavennlig stabilisering av kvikkleiregrunn, noe som vil hjelpe hele bygg- og anleggsbransjen med å nå målet…

25-04-2023