Øker trafikksikkerheten på bruer i Vestland fylkeskommune

I Vestland fylkeskommune skal fire bruer igjennom omfattende vedlikehold for å øke trafikksikkerheten og levetiden. Prosjektet tar i bruk to innovative løsninger innen bruvedlikehold,…

22-06-2022

Presenterer brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden

Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult og COWI (AMC) har utført forprosjekter for fem hengebruløsninger for to fjorder på Nord-Vestlandet. Dette omfatter fire krysningsalternativer over Sulafjorden i…

21-06-2022

Langt mindre havnestøy ved bruk av landstrøm

Nye målinger viser at støy fra skip og offshorefartøy som ligger til havn reduseres betraktelig ved bruk av elektrisk strømforsyning fra land. Funnene kan…

20-06-2022

Bitt av basillen

Når konstruksjoner og anlegg til havs og ved kysten skal prosjekteres, blir det stadig viktigere å ta hensyn til klimaendringene. Oseanograf Juni Vaardal-Lunde (36)…

Studenter finner framtidsløsninger i sommer

Hele 88 studenter skal over seks uker få prøve seg på store og små prosjekter ved Multiconsults kontorer 14 steder i Norge. Blant prosjektene…

17-06-2022

Unge norske ingeniører imponerer Europa

Norge har gjentatte ganger de senere årene gjort seg bemerket med unge ingeniører som hevder seg i internasjonale sammenhenger. Denne trenden forsterkes ytterligere med…

15-06-2022

Betongspissen

Det var mest tilfeldigheter som førte til at Dan-Evert Brekke (62) ble satt til å utvikle beregningsprogrammet MultiCon på 1980-tallet. Lite visste han da…

14-06-2022

Reduserer risiko med ny borerigg

Mangelfull informasjon om grunnforholdene øker risiko for byggestans, forsinkelser og uforutsette kostnader. En ny type Sonic borerigg vil kunne gi verifisert og avgjørende kunnskap.

Har deltatt i realiseringen av nytt Nasjonalmuseum

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo åpner lørdag 11. juni og blir det største kulturbygget i Norden. Solide materialer og et bærekraftig bygg har vært…

10-06-2022

På trygg grunn

Siden 2005 har det vært krav om å kontrollere nye konstruksjoner i Norge for jordskjelvbelastning. Åse Lyslo Døssland (44) har høy kompetanse på jordskjelvanalyser…

09-06-2022