Klimatilpasset takhage på Majorstua

Er en takhage som fordrøyningstiltak for overvann en «dråpe i havet», eller et tiltak som gjør en forskjell i det urbane landskapet?

01-04-2020

Skal prosjektere nye Salten tranformatorstasjon

Multiconsult har vunnet oppdraget med prosjektering av nye Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland. Den nye trafostasjonen skal sikre videre stabil strømtilførsel mellom…

I gang med grunnundersøkelser for Nye Veier

I februar vant Multiconsult jobben, og vi er allerede godt i gang med grunnundersøkelsene på strekningen E39 Bue-Ålgård i Rogaland.

31-03-2020

Viktig å opprettholde god aktivitet

Koronapandemien har satt Norge og resten av verden i en ukjent og krevende situasjon. Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over at de ansatte holder…

30-03-2020

Egenutviklet GIS-løsning gir input til rømningsteknisk rapport

Multiconsult har utviklet en egen digital kartløsning, AkvaGIS, som gir landbaserte akvakulturanlegg nyttig informasjon til Rømningsteknisk rapport.