Snorre Treimo i Multiconsult og Hans Jakob Epland i Sitepartner

Multiconsult styrker markedsposisjonen

Multiconsult overtar Sitepartner AS og styrker selskapets posisjon inn mot gjennomføringsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Med oppkjøpet vil Multiconsult være bedre posisjonert for totalprosjekter og kunne ta nye markedsandeler i dette markedet.

5. juni 2024
Gaute Christensen

Sitepartner er et veldrevet selskap som i hovedsak opererer innen prosjekt- og byggeledelse. Selskapet ble etablert i 2015 og har sitt hovedkontor i Arendal. Selskapet har i dag 12 ansatte og med et nettverk med underleverandører deltar Sitepartner i prosjekter over hele Norge.

– Jeg er veldig glad for at Sitepartner velger å bli en del av Multiconsult-gruppen. Vi kjenner hverandre godt gjennom samarbeid i eksisterende prosjekter, som våre rammeavtaler med Statnett. Sammen etablerer vi oss som en tydelig aktør innen prosjekt- og byggeledelse med spisskompetanse innen oppfølging av elektrotekniske anlegg i byggefasen. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder enda mer helhetlig tjenester i byggefasen, sier Snorre Treimo, direktør Energi & Industri i Multiconsult.

Multiconsult har en ambisjon om å kunne tilby tjenester i en større del av verdikjeden i de markedene selskapet opererer i. Med Sitepartner på laget skapes en god plattform for å ta nye markedsandeler og videre vekst gjennom prosjektets gjennomføringsfase.

Historisk sett har Sitepartners prosjektportefølje vært fokusert på transmisjon, men de har i de senere årene utvidet sitt virkefelt til også å inkludere baneprosjekter. Sitepartner og Multiconsult har en sammenfallende kundebase, men i ulike faser av prosjekter. Dette danner et godt grunnlag for vekst når selskapene samles under samme eier.

– For oss er Multiconsult en strategisk riktig og god eier for videre utvikling og vekst innen våre forretningsområder. Dette vil gi mulighet til å utvide vårt leveransspekter og vår kompetansebredde overfor våre kunder innen prosjekt- og byggeledelse. Våre konsulenter har høy faglig kompetanse og vil bidra positivt i felles prosjektportefølje, samt skape synergier på tvers av fagområdene. Vi er stolte av den merkevaren vi har bygget opp og ser nå frem til å forsterke og videreutvikle dette som en del av Multiconsult, sier Hans Jakob Epland, daglig leder i Sitepartner.

Aksjekjøpsavtalen mellom selskapene ble signert 4. juni 2024. Sitepartner vil inntil videre bli videreført som et selvstendig datterselskap av Multiconsult ASA.