Frans-Arne Hedlund Stylegar er den eneste arkeologen i Multiconsult som jobber med kulturminner. Foto: Multiconsult

På sporet av historien

Frans-Arne Hedlund Stylegar (55) er den eneste arkeologen i Multiconsult som er spesialist på kulturminner. Han er involvert i prosjekter på tvers av temaer og geografi, og brenner for å formidle historie.

1. juli 2024
Sissel Fantoft

Frans-Arne jobber i Region Sør og holder til på Multiconsults kontor i Kristiansand, men bidrar i prosjekter over hele landet.
– Jeg er den eneste arkeologen i Multiconsult som jobber med kulturminner, og er en relativt smal del i mange større oppdrag. Nylig var jeg for eksempel i Bodø hvor byggherre trenger en oversikt over hvilke kulturminner som potensielt finnes under bakken i deres planområde. Deretter reiste jeg til Honningsvåg hvor Nordkapp kommune skal utvikle en byggeskikkveileder for form, farge og stil på den verneverdige sentrumsbebyggelsen, forteller han.
Frans-Arne involveres også ofte i energiprosjekter med fagansvar for kulturminner.
– Da handler det om oppfølging av ulike områder innenfor kulturminneforvaltningen i forbindelse med for eksempel utbygging av kraftkabler, vindkraft på land eller havvind, sier han.
Han bidrar også i ulike samferdselsprosjekter.
– Frem til i fjor var jeg prosjektkoordinator for et stort arkeologisk prosjekt som er et samarbeid mellom Nye Veier og Riksantikvaren knyttet til nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Målet var å koordinere arbeidet med kulturminner på tvers av to fylkeskommuner, to arkeologiske museer og to marinarkeologiske museer mer effektivt. Det prosjektet alene utgjorde halvparten av min arbeidstid i fire år, sier han.
I tilfeller hvor det avdekkes kulturminner under bakken er det arkeologiske landsdelsmuseer som står for selve utgravingen.
– Kunnskapen om hvordan forvaltningssystemet fungerer er viktig i et selskap som Multiconsult, fordi det er veldig annerledes enn for andre fag, påpeker han.

Historisk gravskikk

Frans-Arne vokste opp i Moss, og interessen for historie våknet tidlig.
– Jeg pleide å sitte på fanget til bestefaren min mens han fortalte om barndommen sin, og om Moss i gamle dager. Min far jobbet i Fredrikstad så jeg var ofte der og fikk høre om Erling Johansen, en rørlegger og selvlært arkeolog som begynte å finne helleristninger og steinalderboplasser etter krigen. Han var en usedvanlig dyktig arkeolog og ekstremt opptatt av formidling, og ble en inspirasjon for meg, forteller han.
Frans-Arnes hovedfagsoppgave i arkeologi ved Universitetet i Oslo handlet om gravskikk.
– Jeg skrev delvis om Hunnfeltene i Fredrikstad, som er gravfelt fra bronse- og jernalderen, og delvis om gravskikk på Moss kirkegård på 1800- og 1900-tallet. Ideen var å se om det fantes noen fellestrekk, sier han.
Etter studiene fikk Frans-Arne jobb i Vest-Agder fylkeskommune, hvor han etter hvert ble fylkeskonservator.
– Etter 18 år der fikk jeg lyst på forandring, og søkte stillingen som direktør ved Varanger museum, som har besøksavdelinger i Kirkenes, Vardø og Vadsø. Jeg bodde i Vardø, som er en liten holme i Barentshavet med fiskere og havets folk som mentalt har mange fellestrekk med folk i kystsamfunnene i sør, sier han.
Da Multiconsult lyste ut en stilling som arealplanlegger ved Region Sør i 2017 var Frans-Arne klar for å flytte sørover igjen etter et par år i Finnmark.
– Eter hvert som stadig flere i selskapet har oppdaget at jeg er arkeolog har det blitt mindre arealplanlegging og mer kulturminner. Det fine med Multiconsult er at vi har ekspertise på nesten alt, utfordringen er å finne de rette personene. Derfor forsøker jeg å være både fleksibel og oppsøkende, og skaffer meg også oppdrag selv. Jeg trives godt fordi det er stor bredde i oppgavene og fordi det er gøy å jobbe med flinke folk, forteller han.

Verdifull erfaring

For tiden leder Frans-Arne blant annet et prosjekt i Lillesand på oppdrag fra Landsorganisasjonen for Romanifolket.
– For et par år siden oppdaget de og et lokalt museum at et hus i Lillesand hadde vært del av et boligfelt som ble etablert etter krigen, da mange av romanifolket ble tvunget til å bli bofaste. Da det ble gitt rivningstillatelse for det siste huset mobiliserte de et apparat for å bevare og flytte huset til Lillesand sentrum for å utvikle det til et formidlingssenter og et samlingssted knyttet til de reisende, deres kultur og historie, forteller han.
Multiconsult laget først en mulighetsstudie med fokus på plassering, og jobber nå med reguleringsplanen.
– Det er mange skjær i sjøen, for dette er fremdeles vanskelig materie både for de reisende og for resten av befolkningen når det gjelder hvordan vi skal formidle den fryktelige historien om hvordan de reisende ble behandlet, sier han.
Frans-Arne har skrevet flere fagbøker, og har de siste 17 årene hatt en egen spalte om arkeologi i Klassekampen.
– Mange forbinder arkeologer med Indiana Jones, men for meg handler det mer om å formidle historien enn om selve utgravingen, sier han.
Frans-Arne har imidlertid deltatt i flere større utgravingsprosjekter selv de siste årene.
– Jeg var blant annet med på to store internasjonale konferanser på Krim mens det fremdeles var ukrainsk, hvor vi undersøkte et stort jernaldergravfelt. Det var veldig eksotisk og gøy – vi bodde i en teltleir langt ute på landsbygda og samlet hodeskaller, våpen, smykker og så videre i store hauger. Der fikk jeg verdifull praktisk erfaring som var veldig kompetansehevende, sier han.