Steven Stieng jobber som Lead UX Designer hos Multiconsult og har diagnosen autismespekterforstyrrelse.

Mangfold gir styrke

Lead UX Designer Steven Stieng (48) fikk diagnosen autisme i voksen alder. – Å skape en inkluderende arbeidsplass begynner med forståelse, derfor mener jeg at alle ledere bør ha opplæring om nevromangfold, sier han.

10. juni 2024
Sissel Fantoft

Steven begynte i Multiconsult høsten 2023, og var den aller første UX-designeren som ble ansatt i selskapet.
– Som Lead UX Designer er jeg ansvarlig for å bygge opp UX i Multiconsult. Det innebærer å sikre god brukeropplevelse og helhetlig design i våre produkter, være en brobygger mellom forretning, organisasjon og utvikling, samt utvikle og utføre UX-strategien for å sikre samsvar med forretningsmål og brukerbehov, forteller han.
Det første store prosjektet Steven har vært involvert i handler om oppdragsporteføljerapportering, og ble lansert i vår.
– Det er en brukervennlig applikasjon alle konsulentene i Multiconsult bruker når de skal rapportere på et prosjekt. I dag rapporterer 1500 brukere på over 10.000 prosjekter, og implementeringen har gått overraskende smertefritt. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, sier han.

Tolker signaler annerledes

Under oppveksten var det ingen som tenkte på at Steven kunne ha en autismespekterforstyrrelse.
– Jeg var bare han litt rare. Jeg var typisk den som sa det alle tenkte, men ikke turte å si – jeg var litt direkte og ufiltrert. Som mange andre på spekteret opplevde jeg mobbing, og jeg hadde en begrenset vennekrets siden jeg aldri passet helt inn noe sted. Jeg har alltid vært interessert i data og fikk min første Commodore som barn. Når jeg tenker meg om så kan dataspilling og rollespill ha vært min måte å filtrere ut den virkelige verden og hoppe inn i en verden jeg følte jeg hadde mer kontroll på, forteller han.
Steven vurderte å bli grafisk designer, men endte opp med å begynne på Den Polytekniske Høgskolen (senere NITH).
– De hadde et samarbeid med Swinburne University of Technology i Melbourne i Australia, så jeg bodde der i to og et halvt år hvor jeg fullførte bachelor- og mastergraden i IT. Det var en fantastisk periode av mitt liv, sier han.
Etter at han kom tilbake til Norge jobbet som Steven som utvikler og UX-designer i flere store organisasjoner, men opplevde både ekskludering og manglende forståelse for sine utfordringer hos flere arbeidsgivere.
– Konfliktene handlet aldri om kvaliteten på arbeidet, men bunnet i kommunikasjonsproblemer. Personer med autismespekterforstyrrelse sliter ofte med å forstå sosiale signaler, sanseinntrykk, kommunikasjon og atferd på måter som er typiske for personer uten autisme, opplyser han.
I 2017 oppsøkte Steven en lege som avgjorde at han kvalifiserte til utredning for autisme.
– Jeg skjønte at det var noe galt med meg fordi jeg stadig havnet i konflikter i arbeidslivet. Etter utredningen fikk jeg diagnosen autismespekterforstyrrelse, forteller han.

Høytfungerende autisme

Med diagnosen falt mange brikker på plass for Steven, men siden han ikke fikk noen oppfølging fra helsevesenet begynte han selv å undersøke hva det faktisk innebar.
– Jeg fant blant annen en leder i Apple som postet mye på Youtube, og jeg kjente meg veldig igjen i hans erfaringer. Endelig kunne jeg sette ord på utfordringer jeg har slitt med i sosial kontekst og i arbeidslivet. Ikke alle liker å omtale seg selv som høytfungerende autist, men det gjør det enklere for folk å forstå. I motsetning til dem som har en tyngre diagnose, så har jeg milde symptomer og klarer meg godt i hverdagen – til og med på jobb med litt tilrettelegging og større takhøyde for min kommunikasjonsstil, sier han.
Ifølge Store medisinske leksikon betegner nevrodivergens en nevrologisk utvikling, en hjernefunksjon og en atferd som anses som annerledes enn de fleste i samfunnet for øvrig. I tillegg til autisme regnes tilstander som ADHD og Tourettes syndrom som nevrodivergente, og ofte inkluderes tilleggsvansker som dysleksi og dyspraksi. Totalt anslås det at mellom 15 og 20 prosent av befolkningen har en form for nevrodivergens.
– Mange arbeidsplasser skryter av at de er inkluderende, men i praksis opplever mange på autismespekteret at arbeidsgivere ikke er så fleksible når det kommer til tilrettelegging. Den verste unnskyldningen jeg har hørt da jeg ba om litt mer forståelse, var svar fra arbeidsgiver om at det ikke var mulig fordi de måtte beskytte de andre ansatte også, forteller han.

Fleksibel arbeidshverdag

Etter at han ble ansatt i Multiconsult opplevde Steven for første gang at HR-avdelingen ba ham komme på et møte for å fortelle om autisme.
– Den holdningen er et kjempestort skritt mot økt forståelse, og gjør at man føler mer tilhørighet til arbeidsplassen. Ikke nok med det, men de ba også sjefen min fortelle hvordan det er å ha en medarbeider med autisme i staben, sier han.
– Siden jeg begynte her har jeg ikke fått noen negative tilbakemeldinger, og det har overrasket meg litt. Det er nok fordi jeg har lært mye om meg selv og blitt mer bevisst på hva jeg sier og gjør. Vi har et ord for dette – maskering. Det er en metode for å skjule autistisk atferd og prøve å passe inn i sosiale sammenhenger. Dette er svært krevende og man blir ofte veldig sliten, tilføyer han.
Steven opplever at Multiconsult faktisk mener alvor med å være en inkluderende arbeidsplass.
– I motsetning til mange andre selskaper, som bare har kastet seg på inkluderings-hypen, så har jeg blitt møtt med forståelse når jeg har bedt om tilrettelegging, og har for eksempel stor fleksibilitet når jeg har behov for hjemmekontor, forteller han.

Risikosport

Mennesker på autismespekteret er mer sårbare for psykiske lidelser, og har høyere selvmordsrate enn i befolkningen for øvrig.
– Når du opplever ekskludering både i arbeidslivet og sosialt, er veien kort til depresjon. Derfor er økt forståelse av autisme så viktig, sier han.
Steven forteller at det bare tar rundt sju sekunder før en potensiell arbeidsgiver danner seg et førsteinntrykk av deg i et jobbintervju.
– Det gjør det svært vanskelig for mange på spekteret å komme seg videre i en jobbsøkerprosess. Det er risikosport å fortelle at man har autisme, for veldig få av de som intervjuer har forståelse av hva autisme faktisk er. Verken den enkelte eller samfunnet er tjent med at en stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet. Veldig mange på autismespekteret er svært arbeidsdyktige med litt tilrettelegging, påpeker han.