Bergen Rådhus og The Plus | Foto: OlaMal/Wikipedia og Einar Aslaksen / Vestre

Verdige vinnere av miljøpris

Bergen Rådhus og The Plus vant BREEAM-prisen for 2024 i kategoriene rehabilitering og nybygg. Totalt var det seks sterke kandidater og Multiconsult har bidratt med kompetanse og innsikt i alle de seks nominerte prosjektene som er miljøsertifisert etter BREEAM.

7. juni 2024
Cato A. Mørk

– Bergen Rådhus og The Plus er verdige vinnere i en tøff konkurranse om å gå helt til topps. Miljøsertifisering etter BREEAM er et godt bevis på bærekraftskvalitetene i prosjektene, og vi er svært fornøyd med å bidratt inn med vår kompetanse og ekspertise for å realisere de to byggeprosjektene, sier Inger Basberg, markedssjef Bygg & Eiendom i Multiconsult.

Grønn Byggallianse delte ut BREEAM-prisen for første gang i Norge 6. juni i Oslo. Hensikten med prisen er å hedre utbyggere som tar et helhetlig ansvar for bærekraft og bruker BREEAM for å dokumentere det.

Rehabilitering: Bergen Rådhus

Det 50 år gamle Rådhuset i Bergen sentrum er totalrehabilitert og har fått fornyet fasade, sikret bærekonstruksjon, ny bygningsinnredning og nye tekniske anlegg. Multiconsult har vært involvert som rådgivende ingeniør bygg og sikkerhet.

Fra juryens begrunnelse: Dette byggeprosjektet i Bergen ble rehabilitert i stedet for å rives, på grunn av miljøgevinsten. Det oppnådde BREEAM-NOR-klassifiseringen “Very Good” med en imponerende 60% reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg. Prosjektet styrket også byggets bæreevne og introduserte nyskapende løsninger

Nybygg: The Plus, Magnor

Bygget er kjent som verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk
Multiconsult har vært sentral i prosjektering av bygget med energi, dagslys, ventilasjon, miljø og geoteknikk.

Fra juryens begrunnelse: Det er et særegent bygg med god kombinasjon av industri, arkitektur og bærekraft. Bygget er et plusshus med 55% reduksjon i CO2-utslipp, og det har brukt lokalt tømmer og lokale leverandører. Prosjektet ivaretar også sosial bærekraft og stedsidentitet, selv om det er bygget på et tidligere skogområde. Juryen mener at kompenserende tiltak, inkludert bruk av eksisterende skogtømmer og økt naturmangfold, har balansert påvirkningen av dette valget.

Nybygg og rehabilitering

Totalt var det seks nominerte i de to kategoriene nybygg og rehabilitering. Multiconsult har bidratt med kompetanse og innsikt i alle de nominerte prosjektene som er miljøsertifisert etter BREEAM.

Nominerte kategorien nybygg:
The Plus, Magnor – ALO, Trondheim – Spor X, Drammen

Nominerte kategorien rehabilitering:
Stortorvet 7, Oslo – Bergen Rådhus – Kommunegården, Sandvika

Les også