1/4

Vestres møbelfabrikk er formet som en pluss | Einar Aslaksen / Vestre

2/4

Bygget er i massivtre, produserer solenergi og har et effektivt klimaskall | Einar Aslaksen / Vestre

3/4

Fabrikken innvendig | Foto: Vestre

4/4

The Plus | Foto: Vestre

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

I juni åpnet selskapet Vestre verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Innlandet. Multiconsult har vært sentral i prosjektering av bygget med energi, dagslys, ventilasjon, miljø og geoteknikk.

12. september 2022
Cato A. Mørk

– The Plus skal være en attraksjon, både for lokalbefolkning og tilreisende, hvor folk kan komme og se hvordan man kan bygge og drive en moderne fabrikk på bærekraftig vis, sa Stefan Tjust, konsernsjef i Vestre i forbindelse med åpningen i juni 2022.

Selve bygget er i massivtre, er på rundt 7000 kvadratmeter og har grønne tak i tillegg til andre bærekraftige løsninger. Multiconsult har bidratt med løsninger innen et godt klimaskall, energiløsning med varmepumper og energibrønner pluss utnyttelse av prosessvarme, samt grønne tak kombinert med nesten 900 solcellepaneler.

– Dette er blitt et svært bra og imponerende prosjekt. Høye energi- og miljøambisjoner fra byggherre gjorde valg av energianlegg med fornybar energiproduksjon mulig. Dette gir energiproduksjon tilsvarende behovet for drift av tekniske anlegg i bygget, sier Olav Rådstoga som har jobbet med prosjektet for Multiconsult.

The Plus har fått navnet fordi det er formet som et plusstegn, og i hjertet av fabrikken finner man et stort opplevelsessenter for besøkende og publikum. I de fire fabrikkfløyene foregår de ulike stegene i produksjonen..

The Plus ligger godt an til å bli verdens første prosjekt av sitt slag som oppnår den aller høyeste miljøklassifiseringen i sertifiseringsordningen BREEAM: «Outstanding». Fabrikken er bygget som et plusshus, noe som betyr at byggets energiforbruk er 60 prosent lavere enn tilsvarende konvensjonelle fabrikker, samtidig som det slipper ut 55 prosent mindre klimagasser enn sammenlignbare bygg. The Plus ble tildelt Storebrands bærekraftpris i august.

Besøk også nettsidene til The Plus.