1/3

Helseminister Jan Christian Vestre og ordfører Anne Lindboe tok sammen med representanter for Oslo Universitetssykehus det første spadetaket | Foto: Cato A. Mørk

2/3

Prosjekteringsgruppen for Rikshospitalet med representanter fra LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk Arkitekter og Multiconsult stilte på byggestarten.

3/3

Illustrasjon av nye Rikshospitalet | Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Flott byggestart for Nye Rikshospitalet

Byggestart på Nye Rikshospitalet ble onsdag høytidelig markert med de første spadetakene, anført av helseminister Jan Christian Vestre og ordfører Anne Lindboe.

12. juni 2024
Cato A. Mørk

– Dette er en stor dag. Nå går vi fra prosjektering til gjennomføring. Takket være iherdig innsats fra utrolig mange flinke mennesker, så vil vi nå etter hvert se de nye, flotte byggene reise seg, sa helseminister Jan Christian Vestre.

– Når sykehuset står ferdig så er det 200 000 heldige mennesker som bor i Oslo som får det som sitt lokalsykehus, sa ordfører Anne Lindboe.

På byggestarten deltok en rekke representanter for Oslo Universitetssykehus og byggeprosjektet for Nye Rikshospitalet. Det nye Rikshospitalet er planlagt satt i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Regionale og nasjonale funksjoner er samlet, samtidig som det skal gi lokalsykehustilbud til om lag 200 000 innbyggere.

Stor milepel

Multiconsult Norge har sammen med LINK arkitektur, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet for Nye Rikshospitalet siden høsten 2020 gjennom «Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet».

– Dette er virkelig en stor milepel, vi har jobbet nesten fire år i forprosjekt og nå detaljprosjektering. Over 200 rådgivere og arkitekter fra LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk Arkitekter og Multiconsult har bidratt til at prosjektet nå er godt i gang og i rute, understreket prosjektdirektør Geir Juterud i Multiconsult.

– Dette blir nye og moderne sykehusbygg, og totalt vil Rikshospitalet få 150 000 m2 nybygg etter utbygging. Planlegging er utført i flere etapper og hele området vil gjennomgå en betydelig transformasjon. Våre arkitekter og rådgivere har jobbet sammen for å finne fram til et godt prosjekt, sa Dag Bøhler, prosjektdirektør Oslo universitetssykehus på markeringen.