News

Multiconsult skal prosjektere modernisering av Rød transformatorstasjon

Multiconsult skal prosjektere grunnarbeider samt nye bygg og konstruksjoner ved den omfattende moderniseringen av Rød transformatorstasjon i Skien kommune. Selskapet har nylig inngått også…

05-08-2020

Multiconsult tildelt to store vannkraftprosjekter i Tanzania

Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) har tildelt Multiconsult to store konsulentkontrakter for prosjektene Rumakali og Ruhudji Hydropower and Tranmission Lines i Tanzania. Prosjektene…

29-07-2020

Skal bevare naturmangfoldet i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal gjennomføre naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for truet natur. Multiconsult bistår i arbeidet som vil gå over to…

28-07-2020

Ny E134 ved Kongsberg er åpnet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommune fredag 3. juli. Multiconsult har prosjektert delstrekningen…

03-07-2020

Skal vurdere potensialet for flytende solceller og hybridisering av vannkraftverk i Kenya

Multiconsult skal gjennomføre en forstudie for å se på muligheten for flytende solcelleanlegg (F-PV) på tre vannkraftdammer i Kenya. Prosjektet for KenGen vil bidra…

29-06-2020