Nyheter

Innovasjonspris til Stovnertårnet

Stovnertårnet er vinner av Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekt for landskapsarkitektur. Landemerket er tegnet av LINK arkitektur, prosjektert av Multiconsult og byggherre er Bymiljøetaten i…

21-01-2021

Multiconsult først ute med hybrid borerigg

Den aller første boreriggen for geotekniske grunnundersøkelser med hybriddrift i Norge, og mest sannsynlig i verden, skal nå ut i oppdrag for Multiconsult. Riggen…

18-01-2021

Ringeriksbanen og dobbeltspor Bergen-Voss vil gi vekst

En fersk rapport utarbeidet av Multiconsult viser at en utbygging av Bergensbanen med betydelig kortere reisetid vil gi store positive virkninger for næringsliv og…

13-01-2021

Multiconsult og Argeo inngår samarbeid om marine kartleggingstjenester

Multiconsult og Argeo har inngått et strategisk samarbeid for å øke kvaliteten på grunnundersøkelser og forbedre oversikten over grunnforholdene for store kystnære utbyggingsprosjekter og…

11-01-2021

Setter jobben i et helt nytt perspektiv

30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Skredet er sannsynlig det største kvikkleireskredet i moderne tid og flere er…

03-01-2021