Nyheter

Sammen om felles klimarapportering

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har utarbeidet et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.

19-11-2021

Tar nye grep for å nå klimamålene

Multiconsult tilslutter seg Science-based Target initiative, og forplikter selskapet til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

17-11-2021

Bistår i klimatilpasning av kulturminner

Multiconsult skal bistå Riksantikvaren i å finne gode løsninger for å tilpasse kulturminner til nye klimautfordringer.

16-11-2021

KlimaGrunn | Innovasjon i koblingen av fagretninger

I innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har arbeidet med å koble resultater fra tre ulike delfaser nå startet. Målet er å finne en innovativ løsning for hvordan…

15-11-2021

Bygningsintegrerte solceller kan gi nullenergibyer

Å bruke solceller som byggemateriale, såkalte bygningsintegrerte solceller i fasader og tak, er både lønnsomt og vil kunne spille en nøkkelrolle i å gjøre…

13-11-2021