Nyheter

Milepæl i Granåsen

Onsdag svevde de første hopperne ned den topp moderne hoppbakken i Granåsen. Trondheim kommune har investert mer enn en halv milliard kroner i et…

02-02-2023

Videreutvikler flytebruløsningen over Bjørnafjorden

Statens vegvesen ønsker å videreutvikle brukonseptet for E39 over Bjørnafjorden i Vestland fylke, og har nå tildelt et utvidet forprosjekt til arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult…

01-02-2023

Inngår rammeavtale med NVE om skredfarekartlegging

Sammen med fem andre selskap er Multiconsult Norge tildelt rammeavtale med NVE om skredfarekartlegging og uavhengige kvalitetssikring av disse for skred i bratt terreng.

20-01-2023

Stort potensial for solkraft i Møre og Romsdal

Solcelleanlegg på bygg og utvalgte ledige landarealer i Møre og Romsdal har potensialet til å produsere nær 14 TWh strøm per år. Dette potensialet…

17-01-2023

Stor milepel for trygg vannforsyning i Oslo

På mandag startet boringen av tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann fra Holsfjorden og inn til hovedstaden. Multiconsult har, sammen med COWI og…

10-01-2023