Nyheter

Helelektriske grunnundersøkelser i Kristiansand

Nylig ble det gjennomført helektriske geotekniske grunnundersøkelser med en borerigg i Kristiansand. Multiconsults borerigg gjennomførte undersøkelsene med elektrisk batteri som kraftkilde, antageligvis for første…

19-10-2022

ZEB-laboratoriet tildelt byggkvalitetspris

Nullutslippsbygget ZEB-laboratoriet i Trondheim vant Statens pris for byggkvalitet 18. oktober. ZEB-laboratoriet er et klimatilpasset nullutslippsbygg og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Både…

18-10-2022

Milepæl for Nye Aker sykehus

Forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus er levert til prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF. Rapporten inngår i grunnlaget for den endelige beslutningen hos Helse Sør-Øst…

18-10-2022

Fagseminar | Innføringen av EU-taksonomien for byggenæringen

Multiconsult inviterer til fagseminar 10. november på Munch museet. Temaet i år er «Hvilke praktiske konsekvenser vil innføringen av EU-taksonomien få for byggenæringen?».

12-10-2022

Samarbeider om nytt hovedkontor for Veidekke

Veidekke starter byggingen av nytt hovedkontor på Ulven i Oslo. Prosjektet har høye miljøambisjoner med nye innovative løsninger, og Multiconsult er en av partnerne…

03-10-2022