Nyheter

Bruker avfallsleire i keramikk

Rundt 2-3 tonn ren leire kan årlig brukes til keramikk, fremfor at massen blir avfall. Gjennom et samarbeid leverer Multiconsult leire fra sylinderprøver til…

04-05-2021

Bistår i planlegging av ladestasjoner langs riksvei

Elektrifisering er et vesentlig tiltak for å redusere utslipp fra transportsektoren, og gode ladepunkter langs veien er viktig. Statens vegvesen ønsker å tilrettelegge for…

29-04-2021

Stort oppgraderingsbehov for bygg og infrastruktur

En ny rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser at vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse. RIF mener det er…

28-04-2021

Starter bærekraftig rehabilitering

Solenergi, passivhus og ombruk er noen nøkkelord for rehabiliteringen av Sofienberg skole i Oslo. Betongbygget fra 1970 skal få nye fasader over en kort…

27-04-2021

Utreder sirkulær økonomi for Oslo

Hvordan kan det skapes næringsutvikling basert på Oslos posisjon som miljøhovedstad, og hvordan kan dette være et viktig bidrag til å løse miljøutfordringer i…

26-04-2021