News

Nytt kontorbygg blant Europas fremste smartbygg

Smartbygget Karvesvingen 5 i Oslo skal stimulere de ansatte til å jobbe smartere og mer effektivt ved bruk av teknologi og gode løsninger. Adgang,…

03-03-2020

Leverer heldigitalt og tegningsløst damprosjekt

Multiconsult har droppet fysiske tegninger til fordel for BIM-modeller i et heldigitalt rehabiliteringsprosjekt for NTE Energi AS.

02-03-2020

Stolte av Sørumsand stasjon

Prosjektet har blant annet bestått av å knytte sammen nord- og sørsiden av tettstedet, etablere en ny plattform og forlenge en annen. Nye Sørumsand…

02-03-2020

Viktig kartlegging av vassdrag ved større veiutbygginger

Multiconsult gjennomfører viktig kartlegging av det biologiske mangfoldet i vassdrag og bekker som berøres av større veiutbygginger, for å sikre at naturmiljø ivaretas ved…

18-02-2020

Bransjen samler seg for å få flere jenter til å velge ingeniøryrket

Onsdag 12. februar ble Jenter og teknologi 2020 arrangert på Chateu Neuf i Oslo i regi av OsloMet, UiO og NMBU. I forlengelsen av…

14-02-2020