1/2

Multiconsult etablerer seg med kontor i Hammerfest | Foto: Wikipedia/Simo Rasanen

2/2

Lars Thomas Nordkild og Kristian Amundsen etablerer Multiconsult i Hammerfest.

Multiconsult åpner kontor i Hammerfest

På bakgrunn av økt aktivitet i regionen åpner nå Multiconsult kontor i Hammerfest. Multiconsult er engasjert i flere spennende prosjekter, blant annet elektrifisering av Melkøya for Equinor og fremføring av kraftforsyning til Hyggevatn for Statnett.

15. mai 2024
Cato A. Mørk

– Vi ser en betydelig økning i aktiviteten i Hammerfestregionen. Snøhvit Future for Equinor er at av de store prosjektene, men det er også flere andre prosjekt under planlegging og vi har en ambisjon om å kunne tilby tjenester lokalt. Vi etablerer nå et kontor med lokal kompetanse, og ser etter et par erfarne medarbeidere innen våre fagfelt, sier Lars Thomas Nordkild, direktør for Multiconsult i Nord.

Det nyåpnede kontoret ligger i Nissensenteret i Hammerfest og har i første omgang fire kontorplasser.

– Vi sikrer våre lokale oppdrag tilgang til selskapets erfaring og spisskompetanse med å etablere team på tvers i selskapet som løser oppgavene i et nært samarbeid med kunden, sier Lars Thomas Nordkild.

Multiconsult har jobbet med utbyggingen av Melkøya siden lokaliseringsstudien 90-tallet og har fra 2021 bistått Equinor og partnere med prosjektering av nettilknytning av Melkøya gjennom Snøhvit Future-prosjektet. Avtalen for selve utbygging- og ferdigstillingsfasen pågår fram til 2028, med en verdi på 190 millioner kroner for Multiconsult.

I 2022 inngikk selskapet en avtale med Statnett om å prosjektere tre transformatorstasjoner i forbindelse med etablering av ny 420 KV linje til Hyggevatn.Samtidig er selskapet også engasjert av Horisont energi i forbindelse med studiefasen av en ny ammoniakkfabrikk med karbonlagring på Markoppneset.

– Snøhvit-oppdraget vil bli håndtert av et tverrfaglig team fra hele selskapet der  våre medarbeidere i Alta, Vadsø, Tromsø og Narvik, og nå også Hammerfest utgjør tyngden i oppdraget, sier Lars Thomas Nordkild.

Selve Snøhvit Future-prosjektet bidrar til betydelig reduksjon av nasjonale klimautslipp, sikrer energiforsyning til Europa fram mot 2050. Equinor vektlegger å skape betydelige lokale og regionale ringvirkninger i nord.