Torvbråten skole | Foto: Hundven Clemens Photography

Torvbråten skole er Årets skolebygg

Torvbråten skole i Slemmestad i Asker kommune er kåret til Årets skolebygg for 2021. Skolen er prosjektert med høye miljøkrav og er utført i massivtre.

7. april 2021
Cato A. Mørk

Nye Torvbråten skole i Asker kommune ble tatt i bruk i begynnelsen av januar 2021. Det er en barneskole for 1-7 trinn med spesialrom, administrasjonsdel, SFO og flerbrukshall, den er på ca 6.700 m2 og kan huse nesten 500 elever. Skolen er Norges andre svanemerkede massivtreskole.

– Torvbråten skole er et pionerprosjekt for fremtidige skolebygg, og hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling. Skolen skal være et godt sted for både elever, ansatte og lokalbefolkningen – og den skal være mest mulig klima- og miljøvennlig, sier ordfører Lene Conradi i Asker kommune i en pressemelding fra Nohrcon.

Kurs- og konferansearrangøren Nohrcon står bak kåringen av årets skolebygg og en offentlig avstemning besluttet vinneren blant fire skolebygg.

– Prosjektet Torvbråten skole har vært et faglig spennende oppdrag, spesielt når det gjelder klimaambisjoner. Multiconsult har utviklet prosjektet Torvbråten skole sammen med LINK Arkitektur og har vært byggherrens rådgiver i gjennomføringen. Vi vil berømme kommunen for å sette seg høye ambisjoner innen klima og miljø og gjennomføre i tråd med ambisjonene. Resultatet er blitt kjempebra og vi synes det er veldig flott at Torvbråten nå er kåret til Årets skolebygg, sier avdelingsleder Kristin Høili i Multiconsult.

LINK arkitektur, som er en del av Multiconsult-konsernet, har vært arkitekt og Multiconsult rådgiver i skoleprosjektet.

– Gjennom et godt samarbeid med totalentreprenør Veidekke og medvirkende konsulenter har vi sammen skapt et bygg med flere innovative og fremtidsrettede løsninger som ikke har blitt brukt i lignende byggeri tidligere. Dette har i sin tur gitt synergieffekter gjennom å skape godt læringsmiljø med mer miljøbevisste brukere, sier Jon-Erling Johannessen i LINK arkitektur, et selskap i Multiconsult-gruppen.

Omfattende oppdrag

Multiconsults oppdrag omfatter skisse- og forprosjekt, utarbeidelse av totalentrepriseunderlag samt oppfølging frem til ferdigstillelse på alle fagområder. LINK arkitektur har utformet skolen, mens Veidekke er totalentreprenør med Asker kommune som byggherre.

Til sammen fire prosjekter var nominerte, og Multiconsult var involverte i både Torvbråten skole og Åsane videregående skole.

Les mer om vinneren Torvbråten skole.