1/4

Kontorleder Marius Ronde ved det nye lokalkontoret i Lillestrøm | Foto: Celina Skjolde, Multiconsult

2/4

Nye og fine lokaler sentralt i Lillestrøm | Foto: Celina Skjolde, Multiconsult

3/4

Lokalkontoret ligger sentralt i Lillestrøm. Foto: Lillestrøm Delta

4/4

Direktør John Erling Strand i Multiconsult | Foto: Bård Gudim

Multiconsult etablerer seg i Lillestrøm

Multiconsult etablerer seg med kontor i Lillestrøm sentrum for å kunne tilby enda bedre rådgivingstjenester for bygg- og anleggsprosjekter på Romerike.

23. januar 2024
Cato A. Mørk

– For oss er det naturlig å styrke tilstedeværelsen i Lillestrøm og på Romerike, da området både har sterk befolkningsvekst og vil ha en høy byggeaktivitet framover. Vi erfarer at lokal tilstedeværelse er viktig for våre kunder, og samtidig er nærhet til kontorsted viktig for både nåværende medarbeidere og ved rekruttering av nye medarbeidere, som skal planlegge framtidens bygg, eiendom og infrastruktur, sier John Erling Strand, direktør for Bygg og Eiendom i Osloregionen i Multiconsult.

Det nye kontoret i Lillestrøm ligger sentralt i Brogata 7, nær Lillestrøm togstasjon og busstasjon. I oppstarten vil Multiconsult ha 14 godt utstyrte kontorplasser, samt møterom og sosiale soner.

– Vi er allerede godt i gang med prosjekter vi har signert som følge av etableringen vår i Lillestrøm, og det er flere i Multiconsult som nå har Lillestrøm som kontorsted. I tillegg jobber enkelte medarbeidere på kontoret noen dager i uken, kombinert med kontor på byggeplass, i Oslo eller hjemmekontor. Tilbakemeldingene fra lokalmarkedet har utelukkende vært positiv, og vi opplever vår lokale tilstedeværelse som ønsket, sier kontorleder Marius Ronde i Multiconsult.

Multiconsult i Norge har over 2600 medarbeidere og tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll, og selskapet har 30-talls kontorer i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle kontorsteder.