1/6

Horten havn. Grunnundersøkelser på 1930-tallet

2/6

Kraftanlegget på Svelgen i Bremanger i Sogn og Fjordane ble prosjektert i 1909

3/6

Bekkelagsraset, Oslo. Jernbaneras i 1953

4/6

OL i Holmenkollen 1952. 120.000 tilskuere var til stede under hopprennet | Foto: Skimuseet

5/6

Bunnseksjonen i Gullfaks C - prosjektert av Multiconsult for Norwegian Contracters | Foto: Norwegian Contractors

6/6

For Multiconsult ble prosjekteringen av Norges Banks nybygg i perioden 1977-87 det største enkeltprosjektet til da, målt i antall timer

Multiconsults historie

Multiconsults opprinnelse regnes fra 1908 da Norsk Vandbygningskontor (NVK) ble etablert. NVK fusjonerte med Multiconsult i 2003 og tilførte verdifull kompetanse innenfor vannkraft og miljø. Multiconsult-navnet stammer fra 1974 da Sivilingeniørene Apeland & Mjøset AS, som hadde overtatt Ingeniør E. N. Hylland i 1964, ble omorganisert og fikk Stiftelsen Multiconsult som dominerende eier.

Gjennom oppkjøp og fusjoner med andre selskaper har Multiconsult blitt et landsdekkende konsern som dekker alle rådgivningsdisipliner innenfor Bygg og eiendom, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Industri, Fornybar Energi, Vann og miljø, og By og samfunn.

I over hundre år har Multiconsult medvirket til utviklingen av Norge og har gjennom flere tusen prosjekter satt markante spor etter seg over hele landet. I forbindelse med vår nye strategi frem mot 2017 er «empowerment» eller «muliggjøring» på norsk, etablert som et slagord for selskapet. Vår historie viser at dette er en treffende beskrivelse også for selskapets historie så langt – og det finnes ingen planer å hvile på tidligere laurbær.

Siden 1990 har Multiconsult vokst fra ca 400 til over 2200 medarbeidere gjennom organisk vekst, fusjoner og oppkjøp av andre firmaer. Med svært kvalifiserte og engasjerte medarbeidere, solid økonomi og en god oppdragssituasjon anser Multiconsult seg godt rustet for framtiden og nye utfordringer.

100 års historie samlet

I forbindelse med Multiconsults 100-årsjubileum i 2008 ble selskapets historie samlet mellom to permer og resultatet var boken «Hundre års oppfinnsomhet».  Boken er en sammenfatning av Multiconsults opprinnelse, framvekst og utvikling, skrevet for kunder og andre eksterne forbindelser.

Les hele historien: Hundre års oppfinnsomhet

 

Multiconsult - Historie - Annonse Apeland og Mjøset - 600px

Det ble annonsert i tidligere tider også