Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
ALO nominert til Betongtavlen

Kontorbygget ALO i Trondheim er en av fem finalister til Betongtavlen 2023. Multiconsult har stått for…

17. november 2023

Skal prosjektere nytt avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning i Drammen

Selskapene Multiconsult, Asplan Viak og Envidan har inngått kontrakt om et forprosjekt for et nytt regionalt…

15. november 2023

Årets masteroppgave innen vann- og miljøteknikk

− Det er spennende at avløpsslam kan bli til biokull, og fungere som et verdifullt renseprodukt…

2. november 2023

Multiconsult skal gjennomføre innovativt prosjekt om økosystemendringer i naturen

Statens Vegvesen har valgt Multiconsult til å gjennomføre ett flerårig forsknings-, utviklings-, og innovasjonsprosjekt (FoUI) for…

11. oktober 2023

Multiconsult kjøper seg inn i A-lab

Multiconsult investerer ytterligere innen arkitektur, byutvikling og tidligfase, og blir majoritetseier i det velrenommerte arkitekturselskapet A-lab.…

5. juni 2023

Ny rapport kartlegger plastbruk i norsk bygg- og anleggsvirksomhet

For første gang er det er det utarbeidet en rapport om samlet plastbruk i norsk bygg-…

8. mai 2023

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis