Fagutredning på havvind

Multiconsult skal gjennomføre fagutredning for virkninger av havvind for visuelle virkninger, landskap og friluftsliv.

5. februar 2024

Fagutredningen er en av flere som skal gjennomføres for at regjerningen skal kunne tildele areal for havvindproduksjon. De danner grunnlaget for NVE som skal foreslå aktuelle områder.

– Vi er svært glade for samarbeide med NVE, i strategisk vurdering av havvind på norsk sokkel. En av våre oppgaver blir å vurdere visuelle virkinger for landskapet og friluftsliv. Hvordan vi opplever ny infrastruktur vurderes å øke i viktighet og bli mer avgjørende i valgene for vår felles fremtid, sier seksjonsleder Aksel Dvergsten.

Som en del av fagutredningen skal det utarbeides illustrasjoner og fotorealistiske visualiseringer av synligheten til mulige vindkraftverk. Det skal også beskrives hvilke påvirkninger dette vil ha på berørte landskapsverdier og kulturmiljøer. Videre består oppdraget av å beskrive og vise på kart både seileruter og friluftslivsområder for de aktuelle områdene.

Utredningen skal leveres i mai 2024.