Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Nytt oppkjøp i Sverige

Multiconsult kjøper det svenske konsulentselskapet VA-Resurs AB. Oppkjøpet bidrar til å styrke Multiconsults svenske datterselskap, Iterio…

16. januar 2024

Best mulig forberedt

Mange norske kommuner merker at klimaendringer fører til varmere, villere og våtere vær. Hydrolog Thea Caroline…

18. desember 2023

Multiconsult deltar i forprosjektet for Oslos karbonfangstprosjekt

Multiconsult skal bidra med prosjektering og rådgivningstjenester for Aker Solutions i forbindelse med forprosjektering av det…

7. desember 2023

ALO nominert til Betongtavlen

Kontorbygget ALO i Trondheim er en av fem finalister til Betongtavlen 2023. Multiconsult har stått for…

17. november 2023

Skal prosjektere nytt avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning i Drammen

Selskapene Multiconsult, Asplan Viak og Envidan har inngått kontrakt om et forprosjekt for et nytt regionalt…

15. november 2023

Årets masteroppgave innen vann- og miljøteknikk

− Det er spennende at avløpsslam kan bli til biokull, og fungere som et verdifullt renseprodukt…

2. november 2023

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis