Gariuai Timor-Leste - Foto_Jan Høiseth

Gariuai Timor-Leste | Foto: Jan Høiseth

Menneskerettigheter

Multiconsult erkjenner at vårt arbeid kan spille en rolle i etterlevelsen av menneskerettigheter og vektlegger en høy etisk standard i alle de områdene vi har oppdrag.

Vi følger gjeldende menneskerettigheter og relaterte FN-konvensjoner og setter pris på mangfold blant våre medarbeidere, kunder, leverandører og partnere.

I henhold til diskrimineringsloven, vil diskriminering ikke bli tolerert, verken på grunnlag av hudfarge, kjønn, religion, seksuell legning, funksjonsevne eller alder.