1/4

Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn, fungerende konsernsjef Lars Opsahl og leder for bærekraft Guri Lindmark.

2/4

Multiconsult er kåret til Årets miljøfyrtårn 2018.

3/4

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

4/4

Fungerende konsernsjef Lars Opsahl i Multiconsult | Foto: Christer Sørbø

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet.

16. januar 2019

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Hele 80 bedrifter var nominert til kåringen som årets miljøfyrtårn. Multiconsult gikk til topps i klassen for konsern og store virksomheter.

– Multiconsult har utmerket seg ved å være et foregangsselskap som integrerer miljø og HMS i alle oppdrag. Selskapets «Grønt i alt vi gjør!»-tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at oppdragene får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Multiconsult har helt siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen, som innebærer at alle kontorer med flere enn fem ansatte er sertifisert. Selskapet bruker også de nye miljøkriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter i oppdragene.

– Det er en stor ære å bli kåret til Årets Miljøfyrtårn, og jeg vil takke de ansatte som hver dag jobber for å sette bærekraft på dagsorden, både internt i selskapet og i oppdrag hos kundene. Multiconsult har et stort miljø med høyt kompetente og anerkjente rådgivere på området, som bidrar til konkrete bærekraftige og miljørettede løsninger. En slik pris gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet og utvikle oss videre, sier fungerende konsernsjef Lars Opsahl i Multiconsult.

Viktig i byggenæringen
– Rådgivende ingeniører representerer en del av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som har stor påvirkning på hvor miljø- og klimavennlig prosjekter blir. Det er tidlig i prosjekteringen at mange av føringene for bærekraftige bygg og anlegg legges, sier Opsahl.

Bærekraftige bygg og anlegg omfatter alle miljøaspektene, men også sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold. I slike prosjekter omfatter dette blant annet design og konstruksjon, materialvalg, energiløsninger og avfallshåndtering. Det er også i planleggingsfasen man kan sikre at det ferdige bygget eller anlegget gir et lavest mulig klimafotavtrykk i drift.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Multiconsult for deres foregangsarbeid i en bransje der det enda er mye å gjøre for å lykkes med bærekraftige løsninger. Det har gjort bedriften verdig prisen som «Årets Miljøfyrtårn 2018 – konsern og store bedrifter*».

Begrunnelsen for prisen som årets Miljøfyrtårn:

 • Konsernet får de beste skussmål fra sertifisør når det gjelder systemer, dokumentasjon og etterlevelse av miljøkriterier.
 • Multiconsult har et tydelig og gjennomgripende fokus på miljø og HMS i alle prosjekter og er med å bidra til at bygg- og anleggsarbeidet, og transport av materialer til og fra byggeplass, får et minimalt klimafotavtrykk.
 • Multiconsult bidrar også til at byggherre kan ta begrunnede valg av bærekraftige materialer, at byggeplassen får et tydelig HMS-fokus og at det ferdige bygget eller anlegget blir så energi og miljøeffektivt som mulig når det tas i bruk.
 • Selskapet har i løpet av 2018 resertifisert alle sine 19 enheter over hele landet på Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter. Disse kriteriene er viktige for å heve den generelle standarden på alle bygge- og anleggsprosjekter.


Fakta:

 • Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifisering med over 5800 sertifiserte virksomheter i offentlig og privat sektor.
 • Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
 • Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
 • *Tre priser ble utdelt for 2018:
  o Årets Miljøfyrtårn 2018 (små og mellomstore virksomheter): Transport-Formidlingen SA
  o Årets Miljøfyrtårn 2018 (konsern og store virksomheter): Multiconsult Norge AS
  o Årets Inspirasjon 2018: Støtvig Hotel
  o Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Les mer: Her er vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2018.