Forretningsomårdeillustrasjon for Vann & Miljø i Multiconsult

Samarbeidspartnere og leverandører

Likeverd er en verdi som vi ønsker både internt og overfor våre samarbeidspartnere. Gjennom en åpen, tydelig og ærlig kommunikasjon skaper vi tillit og viser respekt for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å utvikle og dyrke fellesskap og samarbeid med organisasjoner og selskaper som har et verdigrunnlag som ligner vårt eget. Dette innebærer at vi gjør en grundig vurdering av våre samarbeidspartnere og leverandører, og legger til rette for at de kjenner Multiconsults forventninger til dem.

I tillegg til faglig kompetanse, stiller vi konkrete krav til samfunnsansvarlig opptreden, med spesiell oppmerksomhet på etikk, antikorrupsjon, HMS og Miljø.