Eirin Aaseth i Multiconsult både prosjekterer skateparker og er en aktiv skater selv. Foto: Tommy Solstad

Eirin Aaseth i Multiconsult både prosjekterer skateparker og er en aktiv skater selv | Foto: Tommy Solstad

Våre medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser viser at Multiconsult scorer høyt på trivsel og miljø. Grunnlaget ligger i et høyt sosialt aktivitetsnivå, både på jobben og utenfor den tradisjonelle arbeidssituasjonen. For noen er jobben livet, mens det for andre er det viktig å få tid til å realisere ambisjoner utenfor arbeidslivet. Multiconsult ønsker å tilrettelegge for at våre medarbeidere skal lykkes både i jobben og i privatlivet.

Arbeidstakerrettigheter tar for seg arbeidsforholdet mellom medarbeidere og deres arbeidsgivere. Multiconsult skal være en profesjonell arbeids- og oppdragsgiver og etterleve norske lover og regler for arbeidsmiljø, arbeidstid og beskyttelse av arbeidstakere, samt ILOs konvensjoner ratifisert av norske myndigheter.

«Det gode liv»

For noen er jobben livet. For andre er det viktig også å få tid til å realisere ambisjoner utenfor arbeidslivet. Behovene avhenger mye av hvilken fase av livet man er i, og arbeidssituasjonen vil naturlig endre seg med tiden. Begrepet “Det gode liv” er en sentral del av Multiconsults verdigrunnlag, og preger direkte og indirekte alle som er ansatt hos oss.

Troen på at vi trenger impulser fra ulike arenaer for å lykkes på jobben gjør at menneskene i Multiconsult har stor frihet til å dyrke sine interesser i privatlivet. Balansen mellom rollene på jobben, hjemme, i fritidsaktiviteter og ute i det sosiale liv er noe den enkelte selv må finne, men gjennom en høy grad av fleksibilitet på jobben ønsker Multiconsult å legge forholdene til rette. Samtidig er det viktig å skape en arbeidssituasjon der den enkelte medarbeider får brukt mest mulig av sitt intellekt, sine følelser, samarbeidsevner og lederegenskaper. Det å bruke hele seg er utviklende for den enkelte, samtidig som det skaper økt mangfold i organisasjonen.