Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid Oksneset

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det vert sett i gang detaljreguleringsplanarbeid Oksneset i Øygarden…

02-07-2019

Varsling av planoppstart – Detaljregulering for landbasert oppdrett Samnøy – Plan-ID 1241 201902

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det vert sett i gang detaljreguleringsplanarbeid for del av…

07-06-2019

Varsel om oppstart av privat planarbeid. Reguleringsplan for industriområde Framo Flatøy.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan plan for «Industriområde Framo Flatøy» på Flatøy i Meland…

14-05-2019

Varsel om utvida planområde – detaljregulering i sjø, Lausanakken – Jondal kommune – planid: 12272018002

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om utvida planområde for reguleringsplanarbeid for detaljregulering i sjø, Lausanakken i…

12-04-2019

Varsel om oppstart av planarbeid for Lausanakken, Jondal kommune

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at Bremnes Seashore AS har igangsatt planarbeid med mål om å…

11-02-2019

Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 498, Espehaugen Øst I/L3

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr.…

20-12-2018

Varsel om endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek

Varsel om endring av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole og kulturhus og bibliotek…

02-11-2018

Joma industriområde, Røyrvik

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

20-09-2018

Varsel om oppstart av reguleringsplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Trovåg settefisk» i Vindafjord kommune.

13-09-2018

Varsel om oppstart detaljregulering Nybøhagen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr. 41 Bnr. 757 m. fl,…

03-09-2018