Styrdalen, Berlevåg – varsel om høring og offentlig ettersyn detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Styrdalen i Berlevåg kommune. Tiltakshaver…

28-03-2022

Oppstart av reguleringsplanarbeid parkeringsplasser Vadsø helsesenter

I hht plan- og bygningsloven §12-8, 1. ledd varsler herved kommunestyret i Vadsø om oppstart av reguleringsplanarbeid for opparbeidelse av nye parkeringsplasser i området…

18-03-2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR MUSTADBAKKEN, GBNR. 40/1 M.FL., KNARREVIK, ØYGARDEN KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for Mustadbakken, gbnr.…

22-02-2022

Områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.

03-02-2022

Varsel om oppstart av planarbeid for Gbnr. 7/13, «Myraneparken», Kleppestø

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for gbnr. 7/13,…

25-01-2022

Endring av detaljert reguleringsplan for Holstneset plannr. 5402_614

Iht. plan- og bygningslovens § 12-14 søkes det herved om endring av plan 614 Detaljert reguleringsplan for Holstneset. Detaljreguleringsplan for Holstneset ble vedtatt 21.04.2016,…

21-01-2022

Varsel om oppstart av planarbeid Langheiane – felt b6, gnr. 188 bnr. 3 m.fl.

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljregulering for Langheiane, felt…

13-01-2022

Detaljregulering datasenter Korgen, Hemnes kommune

Varsel om oppstart regulering, planprogram til offentlig ettersyn og forhandling om utbyggingsavtale.

21-12-2021

Detaljregulering Barents Blue ammoniakkanlegg

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Barents Blue ammoniakkanlegg (plan-ID 20210005) på…

17-12-2021

Reguleringsplanarbeid i Arna, Bergen kommune

Tilrettelegge for fortsatt drift av steinknuseverk samt deponering av avfall i tomme fjellhaller.

05-11-2021